Αρνητική εξέλιξη στην πορεία για την πολιτική ενοποίηση της Ε.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ

02/06/2005

Η Ανανεωτική Συσπείρωση του ΣΥΝ θεωρεί ότι η απόρριψη της «Συνταγματικής Συνθήκης για την Ευρώπη» από τα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και την Ολλανδία, συνιστά αρνητική εξέλιξη στην πορεία για την πολιτική ενοποίηση της Ε.Ε.

Το κεντρικό πολιτικό ζήτημα της συζήτησης για το Ευρωσύνταγμα –παρά τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του κειμένου- είναι αν η Ευρώπη θα προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς στην ενοποίησή της ή αν θα οπισθοχωρήσει προς την κατεύθυνση μιας,απλά, διευρυμένης αγοράς.

Απ΄ αυτή τη σκοπιά, τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων με την, πολύ πιθανή πια, ακύρωση της προσπάθειας για την θεσμοθέτηση του Ευρωσυντάγματος, συνιστούν, προσωρινή ελπίζουμε, υποχώρηση των απόψεων που προσβλέπουν στη συγκρότηση πολιτικών θεσμών της Ε.Ε., στην κατεύθυνση της ομοσπονδιοποίησης.

Ο ΣΥΝ, με βάση την απόφαση του συνεδρίου του, τοποθετήθηκε αρνητικά στο κείμενο της Συνταγματικής Συνθήκης, διεκδικώντας όμως τη διατύπωση ενός εναλλακτικού κειμένου.

Τώρα είναι η στιγμή να τεθεί το θέμα στο πλαίσιο του κόμματος «Ευρωπαϊκή Αριστερά». Στη συνάντηση των προέδρων των κομμάτων-μελών της Ε.Α. (Ρώμη 6/6) αλλά και στο συνέδριο της Ε.Α. (Οκτώβριος ΄05), ο ΣΥΝ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να υιοθετηθεί και να προωθηθεί πρόταση για πανευρωπαϊκό συντονισμό, μέσω των αντίστοιχων κομμάτων και ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, της Αριστεράς, των Πράσινων και των Σοσιαλιστών.

Στόχος αυτής της προσπάθειας πρέπει να είναι η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και η διαμόρφωση ενός εναλλακτικού σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης.

Θέμα

Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

Σύνολο καταγραφών: 66

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι