Διάλογος για μια προοδευτική πολιτική

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Το καρφί, 09/05/2015

Το περιθώριο ευρύτερων συνεργασιών συναρτάται με το βαθμό που θα διαφοροποιηθούν οι πολιτικές δυνάμεις από τις συντηρητικές πολιτικές και θα αντιπαρατεθούν στον νεοφιλελευθερισμό. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι όποιες διαδικασίες ανασύνταξης του χώρου της ανανεωτικής αριστεράς και του δημοκρατικού σοσιαλισμού με σαφή την μεταρρυθμιστική και αριστερή ταυτότητα και αδιαπραγμάτευτη την πορεία της χώρας μας εντός Ε.Ε. και ευρωζώνης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει δυνάμεις της δημοκρατικής, μεταρρυθμιστικής και ευρωπαϊκής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και της σοσιαλδημοκρατίας, παραμένοντας ανοικτή σε κάθε προοδευτικό πολίτη με θέσεις συμβατές με το σχέδιο αυτό. Κρίσιμο ρόλο για τις συμμαχίες θα διαδραματίσει η πορεία της χώρας στη βάση και της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους και η ανάγκη της προώθησης ενός προγράμματος δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και κοινωνικά δίκαιων αλλαγών. Η συνάντηση με τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου που θα ανταποκριθούν στο αίτημα συγκρότησης μιας βιώσιμης προοδευτικής πλειοψηφίας ικανής να προωθήσει τη δημοκρατική και προοδευτική έξοδο από την κρίση μπορεί να αποτελέσει στοιχείο των πολιτικών λύσεων της επόμενης περιόδου. Σε αυτό το πλαίσιο ο πυρήνας των ανανεωτικών ιδεών, που κωδικοποιείται στις θεμελιώδεις αρχές: «δημοκρατικός σοσιαλισμός – αριστερός ευρωπαϊσμός – μεταρρυθμιστική στρατηγική –οικολογική εγρήγορση» αποτελεί οδηγό μας.

Θέμα

Αριστερά-κεντροαριστερά

Σύνολο καταγραφών: 439

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι