Δήλωση για το 5ο συνέδριο του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ, 04/02/2008

Δήλωση για το 5ο συνέδριο του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Στις σημερινές συνθήκες , συνθήκες γενικευμένης αναδιαμόρφωσης του πολιτικού συστήματος , η Ανανεωτική αριστερά μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Η κοινωνία φαίνεται να αναζητά το νέο.

Να ελπίζει ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν.

Να στρέφεται ξανά – έστω δειλά και δύσπιστα – στην πολιτική.

Αυτά είναι τα πεδία που οφείλει να αναδείξει η αριστερά σήμερα:

· Την πολιτική της ανανέωση .

· Την αποσαφήνιση του προγραμματικού της λόγου.

· Την προώθηση ενός συνεκτικού πολιτικού σχεδίου για τη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας.

Είναι σύνθετος ο ρόλος αυτής της αριστεράς:

· αποστρέφεται την νομοτέλεια του « σοσιαλιστικού παραδείσου» και διεκδικεί την προωθητική σύζευξη ρήξεων και μεταρρυθμίσεων, ικανής να βελτιώνει σήμερα τη ζωή εκείνων που την εμπιστεύονται.

· προβάλλει έναν λόγο ρεαλιστικό, σαφή και εφαρμόσιμο. Σε συνθήκες νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης προτάσσει νέες μορφές υπερεθνικής συλλογικότητας.

· διεκδικεί να κατακτά και να διευρύνει – με όρους «ηγεμονίας»- θέσεις που την καθιστούν τον πυρήνα διαμόρφωσης της νέας προοπτικής.

Η δική μας αριστερά οφείλει να απαντά αν μπορεί να συγκροτήσει ένα σχέδιο μετασχηματισμού για την κοινωνία, που να απαντά στο σήμερα και να εγγράφεται ταυτόχρονα στον αξιακό μας προσανατολισμό.

Η δική μας αριστερά οφείλει να απαντά – και δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα με αυτό – πως και με ποιους θα διαμορφώσει την νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία.

Η ανανεωτική αριστερά είναι η πατρίδα μου από τα μαθητικά μου χρόνια. Με τις μικρές μου δυνατότητες την υπηρετώ και απολαμβάνω τα μέγιστα 25 χρόνια τώρα. Με λάθη και αντιφάσεις. Πάντοτε υπερασπιζόμενος αυτές τις αξίες.

Εντάσσομαι σήμερα στην ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, και αποδέχομαι– στο βαθμό που μου αναλογούν- τις ευθύνες που απορρέουν από τον τίτλο του μέλους του κόμματος της συνέχειας της ανανεωτικής αριστεράς στην Ελλάδα.

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ

στέλεχος της αριστεράς

Ηράκλειο Κρήτης

Θέμα επικαιρότητας:
5ο ΣΥΝέδριο

Σύνολο: 44 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι