Διαρκής ο κίνδυνος για την Πλάκα

Άννα Φιλίνη, Αυγή της Κυριακής, 07/09/2008

Ήδη από την άνοιξη του 2007, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς είχε αφήσει να διαφανεί η πρόθεσή του να αλλάξει το καθεστώς της Πλάκας, ενδίδοντας στις χρόνιες πιέσεις των καταστηματαρχών της περιοχής. Κι ενώ υπό την πίεση των διαμαρτυριών ο κ. Σουφλιάς φάνηκε να υπαναχωρεί από τους αρχικούς του σχεδιασμούς, το ζήτημα ήρθε πρόσφατα και πάλι στο προσκήνιο. Αφορμή οι προτάσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, τις οποίες μάλιστα ο υπουργός χαρακτηρίζει «υπηρεσιακή πρωτοβουλία».

Στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκήσαμε, προκειμένου να υπάρξει τοποθέτηση του υπουργείου σχετικά με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στα Π.Δ. Μάνου και Τρίτση, το ΥΠΕΧΩΔΕ αφενός προσπάθησε στην απάντησή του να δικαιολογήσει τις αρχικές προτάσεις της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που υποβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον, αφετέρου αναγκάστηκε –μετά τις εκφρασμένες μεγάλες αντιδράσεις- να άρει για την ώρα την άμεση προώθησή τους.

Κατʼ αρχάς, το ΥΠΕΧΩΔΕ λανθασμένα υπαινίσσεται ότι οι νέες προτάσεις της υπηρεσίας του στηρίζονται στη μελέτη χρήσεων γης που έχει εκπονηθεί από τους καθηγητές του ΕΜΠ κ.κ. Δ. Ζήβα, Ε. Μαΐστρου και Μ. Γραφάκου. Στην πραγματικότητα, οι νέες προτάσεις του ανατρέπουν τις αρχές της μελέτης αυτής πάνω στην οποία και έχει στηριχτεί η μέχρι σήμερα σωτηρία της Πλάκας.

Στην απάντησή του το υπουργείο υποστηρίζει ότι στην περιοχή της Πλάκας η κατοικία πρέπει να τίθεται σε απόλυτη προτεραιότητα και να προστατεύεται, ότι «οι χρήσεις που απαγορεύονται σήμερα θα συνεχίσουν να απαγορεύονται», ότι «η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας της Πλάκας θα προστατευτούν απολύτως». Όμως, στο τέλος σημειώνει ότι «εάν γίνουν οι συγκεκριμένες επιμέρους διορθωτικές αλλαγές, αυτές θα προκύψουν μετά από δημόσια διαβούλευση και διάλογο».

Θεωρούμε ότι οι διατυπώσεις αυτές είναι ασαφείς και γεννούν ιδιαίτερη ανησυχία, διότι ανοίγουν μεγάλους κινδύνους. Είναι γεγονός ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ μετά τις μεγάλες αντιδράσεις κατοίκων της Πλάκας, επιστημόνων, πολιτικών φορέων, παγώνει για την ώρα την προώθηση των καταστροφικών αλλαγών που αρχικά πρότεινε η υπηρεσία του. Όμως, δεν δηλώνει ρητώς ότι τις αποσύρει. Αντίθετα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τις επαναφέρει και να τις θέσει υπό συζήτηση στο μέλλον.

Επίσης, το ΥΠΕΧΩΔΕ στην απάντησή του δεν καταδικάζει ρητώς την προοπτική να προχωρήσουν οι άδειες καταστημάτων στους ορόφους διατηρητέων κτηρίων, όπου σήμερα επιτρέπεται μόνο η κατοικία. Μας ανησυχεί ιδιαιτέρως και η παράλληλα δηλωμένη πρόθεση του ΥΠ.ΠΟ να δώσει προς εκμετάλλευση διατηρητέα νεοκλασικά κτήρια των οποίων είναι ιδιοκτήτης.

Τέλος, δεν καταδικάζεται ρητώς από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου η εισήγηση της υπηρεσίας να δίνονται άδειες ενοποίησης των ισογείων καταστημάτων με εμβαδόν μέχρι 200 τ.μ., γεγονός που θα ενισχύσει την είσοδο μεγάλων επιχειρήσεων στην Πλάκα και θα εκδιώξει σταδιακά τις μικρότερες, αναιρώντας την ποιότητα και την ιδιομορφία τους, που δίνουν και το σχετικό χαρακτήρα στην Πλάκα.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι