Το ζητάμε από το 2001 αλλά δεν είναι πανάκεια

Πολιτικό χρήμα: Συζητούν νέα μέτρα αφού αχρήστευσαν τα παλιά

Φώτης Κουβέλης, Έρευνα της Μαρίας Δέδε, Ελευθεροτυπία, 01/08/2009

«Από το 2001 κατά την αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος είχα προτείνει εκ μέρους του ΣΥΝ την κρατική επιχορήγηση ως μόνη πηγή χρηματοδότησης των κομμάτων.

«Σήμερα δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν θυμάμαι να έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε παραβάτες», λέει ο κοιν. εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Φ. Κουβέλης

Η πρόταση αυτή τότε είχε απορριφθεί. Τα κόμματα πρέπει να περιοριστούν αυστηρά στην κρατική επιχορήγηση και μόνον και με μόνη άλλη δυνατότητα τις αποδεδειγμένα συνδρομές ενίσχυσης των μελών τους, οι οποίες θα πρέπει να είναι ονομαστικοποιημένες και προσδιορισμένες σε συγκεκριμένο κατά ανώτατο όριο χρηματικό ποσό.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ανακαθοριστεί το ύψος των εκλογικών δαπανών, κομμάτων και υποψήφιων βουλευτών, με μεγάλο περιορισμό. Επιβάλλεται επίσης ο ουσιαστικός έλεγχος τόσο των οικονομικών των κομμάτων όσο και των εκλογικών δαπανών έτσι ώστε η όποια νομοθετική πρόβλεψη να μην αποτελεί γράμμα κενό περιεχομένου».

- Πώς γίνεται ο έλεγχος σήμερα;

«Ο έλεγχος που σήμερα γίνεται περιορίζεται στην τυπική θεώρηση των δικαιολογητικών που υποβάλλονται. Αυτός όμως δεν είναι έλεγχος. Ακόμη και σε περιπτώσεις που οι δηλούμενες εκλογικές δαπάνες είναι πρόδηλα σε αναντιστοιχία με τις πραγματικές εκλογικές δαπάνες δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος. Πιστεύω επίσης ότι η δήλωση του "πόθεν έσχες" και ο έλεγχός της πρέπει να αφορούν και τα κόμματα. Υποστηρίζω ότι ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και των πολιτικών γενικότερα θα πρέπει να γίνεται από ένα μικτό όργανο, που θα αποτελείται κατά πλειοψηφία από δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από εκπροσώπους της Βουλής».

- Θυμάστε να έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε παραβάτες υποψήφιους βουλευτές;

«Οχι, δεν θυμάμαι».

- Πιστεύετε ότι η κρατική αποκλειστικά χρηματοδότηση των κομμάτων είναι πανάκεια;

«Η ρύθμιση που προτείνουμε δεν μπορεί να θεωρηθεί πανάκεια, με το δεδομένο ότι η παρανομία είναι δυνατή με πολλούς τρόπους. Ας υπάρχουν όμως μια αυστηρή ρύθμιση και ένας ουσιαστικός έλεγχος και από εκεί και πέρα η ευθύνη των κομμάτων παραμένει».

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι