Για λιτότητα δεκαετίας γράφει το ΙΟΒΕ

Ελίζα Παπαδάκη, Κυριακάτικη Αυγή, 25/12/2009

Το 2009 έκλεισε προχθές στη Βουλή με την ψήφιση του προϋπολογισμού χωρίς ακόμα να έχουν προσδιορισθεί συγκεκριμένα τα μέτρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση, πόσο μάλλον για τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, για την ανάπτυξη, ώστε η εξυγίανση να μην επιχειρείται με διαρκώς μειούμενα εισοδήματα, ενώ το ΑΕΠ προβλέπεται να μειώνεται ελαφρά (0,3%) και το 2010. Μέσα στον Ιανουάριο θα εξειδικευτεί η εισοδηματική πολιτική στο Δημόσιο, αλλά και τα αναλυτικά μέτρα για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων (έναρξη μείωσης του χρέους από το 2012, έλλειμμα κάτω από 3% του ΑΕΠ το 2013) στα πλαίσια του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης. Επίσης θα ξεκινήσει ο διάλογος για τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, που θα πρέπει να καταλήξει σε νομοσχέδιο μέχρι το Μάρτιο, ενώ ως τον Ιούνιο το αργότερο θα πρέπει να έχει καταλήξει και ο διάλογος για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό. Όλα αυτά θα έχουν αναπότρεπτα κόστος για ευρείες κατηγορίες εργαζομένων και επαγγελματιών, αλλά έως προχθές η κυβέρνηση εξακολουθούσε πολιτικά να μην το κατονομάζει, καθώς αντιβαίνει σε όσα υποσχόταν προεκλογικά.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται άμεσα να αντιμετωπίσει η οικονομική πολιτική είναι η αντιστροφή του αρνητικού κλίματος στις αγορές για τη χώρα μας, αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος στην ενδιάμεση έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που δημοσίευσε προχθές, δίνοντας προτεραιότητα στην «παγίωση ενός γενικότερου κλίματος εμπιστοσύνης» για να αξιοποιηθούν οι όποιες ευκαιρίες από τη διαφαινόμενη παγκόσμια ανάκαμψη.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, η έκθεση καταγράφει τη μείωση των κερδών τους φέτος (38,6% το εννεάμηνο), όπου καθοριστικά επέδρασαν τα αυξανόμενα δάνεια σε καθυστέρηση, που αδυνατούν δηλαδή να τα εξυπηρετήσουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που τα πήραν: από 5% του συνόλου το Δεκέμβριο του 2008 σε 7,2% φέτος το Σεπτέμβριο. Η έκθεση συνιστά στις τράπεζες να διαφοροποιήσουν τις πηγές από τις οποίες αντλούν κεφάλαια μειώνοντας την εξάρτησή τους από την ΕΚΤ (που ως γνωστόν θα αρχίσει να αποσύρει ρευστότητα) και να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαιά τους. Αυτό όμως γίνεται δυσχερέστερο στο αρνητικό κλίμα που επικρατεί για τη χώρα μας, με τις τιμές των ομολόγων αλλά και των μετοχών να πέφτουν, σημειώνει.

Στην ανάγκη να αντιστραφεί το κλίμα εμμένει πανομοιότυπα και το ΙΟΒΕ, ζητώντας το ταχύτερο εξειδίκευση των μέτρων που θα πρέπει να περιλαμβάνουν προτάσεις για το ασφαλιστικό, για έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Θεωρώντας τον προϋπολογισμό του 2010 ένα πρώτο αλλά όχι επαρκές βήμα, το ΙΟΒΕ υποστηρίζει όμως προπάντων ότι απαιτείται ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο «ανάταξης της οικονομίας» αφού το υφιστάμενο αναπτυξιακό πρότυπο έχει εντελώς εξαντληθεί.

Επαναφέρει εδώ προτάσεις που έχει παρουσιάσει από το καλοκαίρι, προβάλλοντας ιδίως τους ακόλουθους στόχους για το 2020:

Δημόσιο χρέος: 80% του ΑΕΠ (από 113,4% φέτος)

Εξωτερικό έλλειμμα: 2% του ΑΕΠ (από 11% φέτος)

Ποσοστό ανεργίας 5% (από 9,5%)

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: στο μέσο όρο της Ευρωζώνης, 100% (από 86,1% το 2009 και 71,6% το 1999)

Άνοδος κατά 10 θέσεις της βαθμολογίας της χώρας στην κλίμακα PISA του ΟΟΣΑ (εκπαιδευτικό επίπεδο 15χρονων), και στις κλίμακες της Παγκόσμιας Τράπεζας για το επιχειρηματικό περιβάλλον και την προσέλκυση επενδύσεων.

Και καταγράφει δεκάδες μέτρα για την προώθηση αυτών των στόχων, ξεκινώντας από το πάγωμα των μισθών και των προσλήψεων στο Δημόσιο...

Θέμα επικαιρότητας:
100 πρώτες ημέρες

Σύνολο: 53 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι