Ναι στο νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ!

Δημήτρης Ιμπραήμ, Δαίμων της Οικολογίας, Δημοσιευμένο: 2010-02-07

Γιατί ιεραρχούμε ως απόλυτη προτεραιότητα τους 300.000 συνανθρώπους μας που ήδη πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών και τους 325.000.000 συνανθρώπους μας που ήδη πλήττονται σοβαρά με κάποιον τρόπο από την αλλαγή του κλίματος.

Γιατί σύμφωνα με την IPCC,1 οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει να έχουν κορυφωθεί (σταθεροποιηθεί) έως το 2015 και να επιστρέψουν στα σημερινά επίπεδα έως το 2020, για να αγγίξουν το μηδέν έως το 2050. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα ανεπτυγμένα κράτη πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 40% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Οτιδήποτε λιγότερο σημαίνει καταστροφικές κλιματικές αλλαγές. Το νέο νομοσχέδιο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα μέσα σε αυτήν τη δεκαετία, όπως υπαγορεύει η επιστήμη.

Γιατί το 20% με 30% όλων των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη θα αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εξαφάνισης, αν η άνοδος της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας ξεπεράσει τους 1,5-2,5°C. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 50% αν η αύξηση της μέσης πλανητικής θερμοκρασίας ξεπεράσει τους 3oC. Η επιθετική ανάπτυξη των ΑΠΕ μέσα σε αυτή τη δεκαετία, συμβάλλει αποφασιστικά στην πρόληψη του κινδύνου αυτού.

Γιατί η υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ (πχ σε ποσοστό 40%) αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για τη μείωση της χρήσης λιγνίτη και τον αποκλεισμό του λιθάνθρακα και της πυρηνικής ενέργειας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ΑΠΕ απαιτούν ένα έξυπνο και ευέλικτο σύστημα (δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας, αποκεντρωμένη παραγωγή), στο οποίο οι μεγάλες και δυσκίνητες μονάδες δεν έχουν θέση. Αυτό είναι το όραμα της Greenpeace και αυτό υπηρετεί επί σχεδόν είκοσι χρόνια στην Ελλάδα.

Γιατί η απλοποίηση και χρονική σύντμηση της αδειοδοτικής διαδικασίας δε σημαίνει αποδυνάμωση των περιβαλλοντικών όρων που πρέπει να πληρούνται κατά την αδειοδότηση ενός έργου ΑΠΕ. Σημαίνει όμως σαφήνεια, απλότητα και επενδυτική ασφάλεια για τους επενδυτές (μικρούς, μεσαίους, μεγάλους) που θέλουν να στραφούν στις ΑΠΕ.

Γιατί στην Ελλάδα αγωνιζόμαστε σχεδόν είκοσι χρόνια για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την ανάδειξη των λύσεων (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας). Η απλοποίηση και χρονική σύντμηση της αδειοδοτικής διαδικασίας αποτελεί πάγιο πολιτικό μας αίτημα. Το νέο σχέδιο νόμου ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό αυτό το αίτημα, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα (γραφειοκρατία) που εμποδίζει μέχρι και σήμερα την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Γιατί οι θέσεις μας για το κλίμα και την ενέργεια, έχουν απόλυτη συνάφεια και συνοχή από την πρώτη μέρα της εκστρατείας μας πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια και αποτυπώνονται πλήρως στο όραμα της Greenpeace με τίτλο ʽΕνεργειακή Επανάστασηʼ. Σύμφωνα με την Ενεργειακή Επανάσταση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να καλύψουν το 52% και το 87% της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ έως το 2020 και το 2050 αντίστοιχα. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναλάβει ένα λιγότερο φιλόδοξο (αλλά αρκετά υψηλό) στόχο διείσδυσης των ΑΠΕ κατά 40% έως το 2020. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις: 1. βέλτιστη αξιοποίηση του ανανεώσιμου δυναμικού, 2. αξιοποίηση όλων των ανανεώσιμων τεχνολογιών, 3. απλοποιημένη αδειοδοτική διαδικασία.

Γιατί αυτό είναι με διαφορά το πιο ριζοσπαστικό και προοδευτικό κείμενο που έχει κατατεθεί ποτέ για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ποτέ μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν είχε βρεθεί πιο κοντά στην πραγματικά πράσινη ανάπτυξη δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε αυτήν την ευκαιρία. Τώρα είναι η ώρα για να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη.

* Υπεύθυνος Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών της Greenpeace Ελλάδας

i IPCC: Διεθνής Διακυβερνητική επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή

Άρθρα/ Περιβάλλον-Οικολογία

×