Νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα

Χαράλαμπος Μαυρίκας, Δημοσιευμένο: 2010-07-05

Τη Δευτέρα 5 Ιουλίου αναρτήθηκε από το Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Προστασία της βιοποικιλότητας». Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι συντάσσεται το 2010, έτος ανακηρυγμένο ως «Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας» από τα Ηνωμένα Έθνη.

Διαβάζοντας το νέο σχέδιο νόμου, διαπιστώνει κανείς ότι η θεώρηση της προστασίας της βιοποικιλότητας εκ μέρους του υπουργείου περιορίζεται στο χαρακτηρισμό και στη διαχείριση γεωγραφικών περιοχών περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος. Η ένταξη κάποιων οικοσυστημάτων στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών είναι από ότι φαίνεται αρκετό για να προστατεύσει την άγρια χλωρίδα και πανίδα της χώρας.

Χωρίς να υποβαθμίζω τη σημασία των μέτρων αυτών θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η βιοποικιλότητα δεν εξαντλείται στην προστασία των άγριων ειδών. Είμαστε μάρτυρες ενός βοτανικού ολοκαυτώματος που συντελείται από την πράσινη επανάσταση μέχρι σήμερα. Το σύνολο των εγχώριων γεωργικών ποικιλιών, καθώς επίσης και των αυτοχθόνων αγροτικών ζώων τείνει να εξαφανισθεί.

Είναι λάθος να περιορίζουμε την βιοποικιλότητα μιας χώρας, αλλά και την ευαισθησία μας ως προς αυτήν στα άγρια είδη και να ξεχνούμε τα γεωργικά και κτηνοτροφικά είδη. Όσο σημαντική είναι η άγρια ζωή που απαιτεί την προστασία μας, τόσο επίσης σημαντική είναι η προστασία και διατήρηση των πολυάριθμων παραδοσιακών γεωργικών ποικιλιών και εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων που έχουν εκτοπιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά από εξωχώρια είδη ή υβρίδια.

Τρομάζει το γεγονός ότι γεωργοί και κτηνοτρόφοι παγκοσμίως καλλιεργούν και εκτρέφουν πια τις ίδιες ποικιλίες και ράτσες που μετριούνται στα δάκτυλα των χεριών, όταν οι πατεράδες τους είχαν στα χέρια τους έναν τεράστιο πλούτο φυτικού και ζωικού γενετικού υλικού προσαρμοσμένο ανά περιοχή. Ο περιορισμός της γενετικής βάσης όλων αυτών των ειδών μεγιστοποιεί την ευπάθειά τους και τον κίνδυνο εξαφάνισής τους.

Όταν ενεργοποιούνται σε όλο το κόσμο πολίτες και οργανώσεις με στόχο τη διατήρηση σπόρων εγχώριων ποικιλιών και αυτόχθονων ζώων, αναμένουμε από την κεντρική εξουσία να λαμβάνει ανάλογα μέτρα. Ελπίζω το Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να συμπεριλάβει στο σχέδιο νόμου τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση του συνόλου του γενετικού πλούτου της χώρας.

Άρθρα/ Περιβάλλον-Οικολογία

×