Μας σώζει ένα κούρεμα;

Δημήτρης Χατζησωκράτης, Τα Νέα, 07/10/2011

Η Δημοκρατική Αριστερά έχει εγκαίρως μιλήσει για μια συνολική ευρωπαϊκή λύση του ευρωπαϊκού προβλήματος, που συνίσταται σε κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σε ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, και σε κρίση χρέους.

Προτείναμε τη δημιουργία ενός μηχανισμού κοινής διαχείρισης του χρέους με τη μεταφορά μέρους (το 60%) του ελληνικού χρέους και των άλλων χωρών μελών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που θα αναλάβει την αποπληρωμή του με παράλληλη έκδοση ευρωομολόγων, τα οποία θα αποπληρώνουν σε βάθος χρόνου και με χαμηλό επιτόκιο τα κράτη μέλη. Την παράλληλη ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την έκδοση αναπτυξιακών ευρωομολόγων για τη χρηματοδότηση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου επενδύσεων στις υποδομές, στις νέες τεχνολογίες και στην οικοανάπτυξη, με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης και της απασχόλησης.

Η πρότασή μας αυτή σε παράλληλη προώθηση και από πρώην ηγετικές φυσιογνωμίες της ΕΕ και ευρωπαίους οικονομολόγους δεν έτυχε της υποστήριξης ούτε από την αδύναμη ελληνική κυβέρνηση ούτε από τις ηγέτιδες δυνάμεις της ΕΕ.

Επιδίωξή τους, μετά την ανάσα της 21/7/2011 και πολύ περισσότερο σήμερα, είναι να αντιμετωπιστεί η Ελλάδα ως εντελώς ξεχωριστή περίπτωση. Οι λύσεις που προωθούνται πλέον είναι προς την κατεύθυνση της ελεγχόμενης χρεοκοπίας.

Η Δημοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση της 21/7 και να καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, με διασφάλιση ότι θα παρασχεθούν επαρκείς πόροι για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ώστε να αποφευχθεί το πιστωτικό πνίξιμο της αγοράς. Ενώ, ταυτόχρονα, για να αποφύγει η Ελλάδα τα χειρότερα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για άμεση μείωση των ελλειμμάτων. Η Δημοκρατική Αριστερά έχει συστηματικά προτείνει τους τρόπους για αυτό.

Ο περαιτέρω διακανονισμός του χρέους, όσο ελκυστική και αν διαφαίνεται η άμεση λογιστική μείωσή του, εμπεριέχει πολλά μεγάλα προβλήματα και δυσκολίες, μεταξύ των οποίων και η εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία θα περιέλθουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία κατέχουν ομόλογα.

Βασική προϋπόθεση εξάλλου είναι ότι η διαδικασία αυτή θα γίνει με όρους που δεν θα αποσταθεροποιούν τη χώρα και κυρίως δεν θα θέτουν σε επισφάλεια τη θέση μας στην ευρωζώνη. Εάν, επίσης, το περαιτέρω κούρεμα γίνει με τα ελλείμματα να βαραίνουν τα δημόσια οικονομικά, πολύ σύντομα θα καταλήξει σε αναπαραγωγή του προβλήματος. Και εμείς, ως Δημοκρατική Αριστερά, αμφισβητούμε αν οι κυβερνητικές προβλέψεις για πρωτογενές πλεόνασμα τον Απρίλιο του 2012 θα έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Θέμα

Οικονομική κρίση

Σύνολο καταγραφών: 1001

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι