Οι πολίτες θέλουν πολιτική αλλαγή, όχι δικομματική εναλλαγή

Φώτης Κουβέλης, Συνέντευξη στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, Κυριακάτικη Αυγή, 27/09/2009

Οι πολίτες αναζητούν αλλαγή πολιτικής και όχι δικομματική εναλλαγή, υπογραμμίζει ο Φώτης Κουβέλης, υποψήφιος στην Β’ Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, "η δυναμική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή και στους κοινωνικούς αγώνες είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας, την απόκρουση της συντηρητικής πολιτικής, τη διεκδίκηση διεξόδου από την ασφυκτική κατάσταση για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού". Το κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΝ επισημαίνει ότι σήμερα απουσιάζουν οι προϋποθέσεις για προγραμματική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέντευξή του στην "Κ.Α." μιλάει για την παρουσία του Αλ. Τσίπρα στο ντιμπέιτ, για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ.

* Πώς είδατε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο ντιμπέιτ;

Η παρουσία του ήταν πολύ καλή. Ήταν εύστοχος και πειστικός. Απάντησε με πολιτική πληρότητα και με επάρκεια πρόβαλε την προγραμματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ και έπεισε.

* Ποιo είναι το ζητούμενο από τις εκλογές για τον ΣΥΡΙΖΑ;

Οι πολίτες διεκδικούν αλλαγή της συντηρητικής πολιτικής, που σώρευσε προβλήματα και αδιέξοδα στην κοινωνία. Ζητάμε την ψήφο των πολιτών με συναίσθηση της ευθύνης μας και με την πεποίθηση ότι στη νεοφιλελεύθερη πολιτική πρέπει να αντιπαρατεθούν οι μέγιστες δυνατές κοινωνικές και πολιτικές αντιστάσεις, για την απόκρουσή της. Έχω πλήρη επίγνωση ότι οι αναγκαίες αντιστάσεις και η ανατροπή των συντηρητικών σχεδίων απαιτούν όχι μόνον την κοινή ενωτική δράση, αλλά και ένα εναλλακτικό πολιτικό πρόγραμμα και σχέδιο για τη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας για την αλλαγή της κοινωνίας.

Η ανανεωτική - ριζοσπαστική αριστερά θέλει να επηρεάζει την ασκούμενη πολιτική, προς όφελος της κοινωνίας, με το περιεχόμενο των προγραμματικών της θέσεων και τη διεκδικητική προώθησή τους. Ο τόπος και οι πολίτες αναζητούν αλλαγή πολιτικής και όχι δικομματική εναλλαγή. Η δυναμική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή και στους κοινωνικούς αγώνες είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας, την απόκρουση της συντηρητικής πολιτικής, τη διεκδίκηση διεξόδου από την ασφυκτική κατάσταση για τη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης με τους πολίτες, για το πρόγραμμά του, τις θέσεις του, τους αγώνες του.

* Υποστηρίζουν κάποιοι ότι η απόρριψη από τον ΣΥΡΙΖΑ της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ εξυπηρετεί τον δικομματισμό.

Η σύγχρονη αριστερά οφείλει να είναι παρούσα στις εξελίξεις, όχι για να εκχωρήσει την αυτονομία της και να προσχωρήσει σ΄ έναν αδιάφορο για την κοινωνία κυβερνητισμό, αλλά για να επηρεάζει με το περιεχόμενο των προγραμματικών της θέσεων την ασκούμενη πολιτική προς όφελος της κοινωνίας. Οι συνεργασίες για να είναι πειστικές, αποτελεσματικές και να μετακινούν την πολιτική προς ουσιαστικά προοδευτικές κατευθύνσεις και επιλογές, προϋποθέτουν προγραμματικές συμφωνίες. Αυτή η προϋπόθεση απουσιάζει.

* Πώς κρίνετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ;

Η προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι διαφορετική από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Εμείς προτάσσουμε την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και τις βαθιές τομές για τη στήριξη των εργαζομένων. Ανεξάρτητα και πέρα από αυτό, οι διακηρύξεις και τα εκφωνούμενα προγράμματα κρίνονται και δοκιμάζονται στην υλοποίησή τους. Εκεί που αναδεικνύεται η ανάγκη ρήξεων και συγκρούσεων. Η οικονομία και η κοινωνία δεν είναι ουδέτερα μεγέθη. Υπάρχουν με αντιθέσεις και αντιπαλότητες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σφοδρές, με παρούσα την οικονομική κρίση και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να επιμένουν στην πολιτική που τα εξυπηρετεί.

* Τα ζητήματα της διαφάνειας και των σκανδάλων αποτέλεσαν, το προηγούμενο διάστημα, στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα αυτό;

Η διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι πολιτικό ζήτημα τεράστιας σημασίας. Η διαφθορά υπονομεύει και ρευστοποιεί την πολιτική, την καθιστά ευάλωτη σε χειραγωγήσεις ποικιλώνυμων κέντρων και τραυματίζει την κοινωνική συνοχή. Είναι αναγκαία η διαμόρφωση θεσμών διαφάνειας και θωράκισης του δημοσίου συμφέροντος. Η διαπλοκή και η αδιαφάνεια είναι ζήτημα θεσμικό και πολιτικό και η αντιμετώπισή του πρέπει να γίνει και στα δύο αυτά επίπεδα. Έχω πλήρη επίγνωση ότι δεν υπάρχουν αυτόματες λύσεις. Είναι όμως επιτακτική ανάγκη η άμεση εφαρμογή της πολιτικής που επιδιώκει την αναβάθμιση της δημοκρατίας και την ανάπτυξη του κοινωνικού ελέγχου στην ασκούμενη πολιτική. Αυτό απαιτεί αλλαγή του συγκεντρωτικού μοντέλου άσκησης ιδιαίτερα της κυβερνητικής πολιτικής. Απαιτεί αλλαγή και των πολιτικών συσχετισμών.

* Συστηματικά αναφέρεστε στο αίτημα ενός νέου προτύπου ανάπτυξης. Τι στόχους έχει;

Το αίτημα ενός προτύπου ανάπτυξης, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία για την παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας μας, με διεύρυνση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, έχει προεξάρχουσα θέση. Οι στοχεύσεις και οι πολιτικές πρέπει να βρίσκονται στον αντίποδα της επιτάχυνσης της απελευθέρωσης των αγορών και της έντασης των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό πρέπει να αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές και στην αειφορία ως βασικό κριτήριο των επιλογών σε όλους τους τομείς.

Στην κοινωνία και την οικονομία της γνώσης και της τεχνολογίας, σε συνθήκες προϊούσας διεθνοποίησης. Στη διασφάλιση κοινωνικού κράτους γενικής εφαρμογής, με αναδιανομή του εισοδήματος, με καταπολέμηση της ανεργίας στην κατεύθυνση της πλήρους απασχόλησης, με διαρκή βελτίωση της κοινωνικής προστασίας, ασφάλειας, υγείας και διαβίωσης, καθώς και με εξασφάλιση και επέκταση της πρόσβασης σε βασικά δημόσια αγαθά. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει την αλληλεγγύη με τη φύση και το Παγκόσμιο Οικολογικό Σύστημα, ριζικές αλλαγές στην ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Τη βαθιά τομή στον χώρο του δημόσιου τομέα, με δημόσια διοίκηση που θα μετατραπεί από τροχοπέδη κάθε παραγωγικής προσπάθειας σε αποφασιστικό αρωγό της και με νέο ρόλο των απαραίτητων δημόσιων επιχειρήσεων. Την κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη, με αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση, αιρετή περιφέρεια και ισχυρούς δήμους, διεύρυνση του ρυθμιστικού και οικονομικού τους ρόλου, με ιδιαίτερη συμβολή τους στην ανάπτυξη της «κοινωνικής οικονομίας».

Θέμα

Προς τις βουλευτικές εκλογές 2009

Σύνολο καταγραφών: 66

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι