ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ για την αλλαγή στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σάκης Παπαθανασίου, Αγγελιοφόρος, 11/03/2010

Η απαλλαγή της Θεσσαλονίκης από την κυριαρχία των υπερσυντηρητικών δυνάμεων και η αλλαγή της διοίκησης του Δήμου πρέπει να αποτελέσει στόχο όλων των δυνάμεων που επαγγέλλονται τη δημοκρατική εμβάθυνση. Αυτή η αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ευρύτατης κοινωνικοπολιτικής συμπαράταξης.

Το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της Αριστεράς, έχουν μεταξύ τους σημαντικές πολιτικές διαφορές και αυτό δεν τους επιτρέπει να είναι άμεσα συνεργαζόμενα υποκείμενα. Μπορούν όμως, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης κατάστασης, να διευκολύνουν τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συμπαράταξης «από τα κάτω» με πρωτοβουλία των αυτοδιοικητικών κινήσεων και των κινήσεων πολιτών.

Θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί άμεσα ένας χώρος διαλόγου, στο πλαίσιο του οποίου θα εξετασθούν όλα τα σημαντικά ζητήματα αυτής της συμπαράταξης όπως οι πολιτικές θέσεις για την ισχυροποίηση και τον εκδημοκρατισμό του θεσμού, το πρόγραμμα για την πόλη με σαφές στίγμα αλλαγής πολιτικής, ο τρόπος λειτουργίας που θα κατοχυρώνει τη συμμετοχή των πολιτών, η μεθοδολογία συγκρότησης μιας ευρείας αυτοδιοικητικής συνισταμένης που θα συγκεντρώσει ότι καλύτερο διαθέτει η πόλη και τέλος τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος ανάδειξης του υποψήφιου Δημάρχου.

Ο χώρος διαλόγου, εκκινώντας από ισότιμη βάση και μέσα από διαδικασίες συγκεκριμένης εξέτασης των θεμάτων θα άρει τον διαφαινόμενο κατακερματισμό των προσπαθειών, θα εξαλείψει τις παρερμηνείες , θα αποδυναμώσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νοοτροπίας αποκλειστικής έκφρασης του αιτήματος αλλαγής, θα αποκαλύψει προθέσεις και περιορισμούς, θα δοκιμάσει αντοχές και εν τέλει θα αποδείξει εάν είναι εφικτή η ευρύτερη συμπαράταξη. Έτσι θα υπάρχει σαφή εικόνα ώστε όλα τα υποκείμενα του δημόσιου χώρου να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Ο χειρισμός του θέματος γίνεται αυτή τη στιγμή από τα κομματικά υποκείμενα, τα οποία ανεξαρτήτως προθέσεων δημιουργούν στασιμότητα. Θα ήταν χρήσιμο η πρωτοβουλία να περάσει στα αυτοδιοικητικά σχήματα και τα κινήματα πόλης.

Σε μια τέτοια κατεύθυνση θα επιθυμούσα ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ να προτρέψει και να ενισχύσει την πρωτοβουλία των μελών και των στελεχών του.

Παπαθανασίου Σάκης – μέλος του ΣΥΝ

Θέμα

Περιφερειακή συγκρότηση-Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010

Σύνολο καταγραφών: 186

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι