Οι αρχές και οι στόχοι της συνεργασίας του συνδυασμού "Νέα Πορεία" και της Δημοκρατικής Αριστεράς στον Πύργο

Χρήστος Κωνσταντόπουλος, 27/09/2010

1. Η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται στη δίνη μίας έντονης κρίσης αξιών, αξιοπιστίας, εξάρτησης από την κεντρική διοίκηση και πολιτικού προσανατολισμού, αποτελώντας έτσι ένα τμήμα της κρίσης του συνολικού πολιτικού συστήματος. Θεωρούμε επιβεβλημένη την ανατροπή του σημερινού μοντέλου απαξίας και την ανάδειξη της αυτοδιοίκησης ως ενός πρωτοποριακού πολιτικού, κοινωνικού, διοικητικού θεσμού δημοκρατίας και κοινωνικής συμμετοχής και αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτό θα διεκδικήσουμε, μαζί με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις στο χώρο της αυτοδιοίκησης, έναν περισσότερο ουσιαστικό ρόλο ώστε να αναβαθμιστούν οι δήμοι σε πραγματικά αυτοδύναμες και ανεξάρτητες μονάδες, με σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία και να καταστούν κοινωνικά χρήσιμοι στους πολίτες.

2. Γεγονός είναι εξ άλλου ότι οι προσεχείς δημοτικές εκλογές γίνονται στο μέσο της οικονομικής κρίσης, που πλήττει κατά κύριο λόγο τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Ταυτόχρονα, οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικού ελέγχου κλπ. αναδεικνύονται όλο και πιο έντονα, ιδιαίτερα στις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών, δεσμευόμαστε, στο επίπεδο του νέου δήμου Πύργου, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες οι οποίες:

o θα διαμορφώνουν ένα εναλλακτικό πλαίσιο προτάσεων και θα ανακουφίζουν τους πολίτες από τα αποτελέσματα της κρίσης,

o θα συγκροτούν ένα δίκτυο πολιτικών και μέτρων κοινωνικής προστασίας,

o θα στοχεύουν στην αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και

o θα τείνουν στην διαμόρφωση νέων πολιτικών απασχόλησης, αναδιάρθρωσης του παλαιωμένου παραγωγικού προτύπου με έμφαση σε πρωτοβουλίες και επενδύσεις πράσινης ανάπτυξης.

3. Επιμένοντας σταθερά και απαρέγκλιτα στις αρχές της διαφάνειας και του κοινωνικού ελέγχου, στην αντικειμενικότητα και στην χωρίς διακρίσεις εξυπηρέτηση του πολίτη, επιδιώκουμε τη συμμετοχή του πολίτη στην λήψη των αποφάσεων, τη δημόσια διαβούλευση και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αποφασιστικού χαρακτήρα στα τοπικά συμβούλια, πέρα από όσα προβλέπονται στον δημοτικό κώδικα λειτουργίας.

4. Βασικό γνώμονα των δράσεων και των ενεργειών μας αποτελεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και με κεντρικά σημεία την προστασία του δημόσιου χώρου, την ανάπτυξη νέων οικολογικών προτύπων και μέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος. Το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα έχει στόχο να ενοποιήσει ολόκληρο τον γεωγραφικό χώρο του νέου δήμου, να αμβλύνει τις ανισότητες, να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Κύριοι άξονες του προγράμματος αυτού είναι η καθαριότητα και η οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων, η δημιουργία υποδομών που θα ενισχύουν την αγροτική παραγωγή, το εμπόριο και τον τουρισμό, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, η δημιουργία ελεύθερων χώρων και πρασίνου, οι υποδομές για την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

5. Βασική προϋπόθεση για τα ανωτέρω αποτελεί η αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού, η ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισμός των δημοτικών υπηρεσιών καθώς και η συνεργασία με τους άλλους δήμους της Ηλείας και την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση Δυτικής Ελλάδας. Τέλος θα διατυπωθεί με σαφήνεια προς την κυβέρνηση ένα διεκδικητικό πλαίσιο για την άρση της περιφερειακής και ενδοπεριφερειακής ανισότητας, που ειδικότερα για την περιοχή μας αφορά στο συγκοινωνιακό δίκτυο (αυτοκινητόδρομος και σιδηρόδρομος), στο ενεργειακό πρόβλημα (φυσικό αέριο), στην ιατρική φροντίδα και περίθαλψη (αναβάθμιση ιατρικών υπηρεσιών του νοσοκομείου Πύργου και του ΙΚΑ), στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, στη συντήρηση και επέκταση του αρδευτικού δικτύου κ.ά.

Καλούμε την κοινωνία και τους πολίτες να βαδίσουμε μαζί, ενώνοντας δυνάμεις και εμπειρίες, ιδέες και γνώσεις, προβληματισμούς και απόψεις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του σήμερα και να σχεδιάσουμε την κοινή μας πορεία στο μέλλον.

----

O Χρήστος Κωνσταντόπουλος, δημοσιογράφος και μέλος της τριμελούς γραμματείας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους είναι ο υποψήφιος της Δημοκρατικής Αριστεράς στο συνδυασμό Νέα Πορεία του υπ. δημάρχου Πύργου Μάκη Παρασκευόπουλου.

Θέμα

Περιφερειακή συγκρότηση-Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010

Σύνολο καταγραφών: 186

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι