Η Αριστερά, και σίγουρα ο ΣΥΝ και η Νεολαία δεν είναι απλοί θεατές των γεγονότων

Μιχάλης Παπαγιαννάκης, 05/06/2008

Δεν καταλαβαίνω πώς με τέτοιες δράσεις προωθείται η μεταρρύθμιση της Ανώτατης Παιδείας και Έρευνας και ιδιαίτερα η υπερεπείγουσα ανάγκη για αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Ο ΣΥΝ και η Νεολαία του, σε διάφορες περιστάσεις και ακόμα και μετά τα γεγονότα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δηλώνουν ρητά ότι αγωνιζόμαστε, «αταλάντευτα και ειρηνικά», «για να δημιουργηθούν οι συνθήκες αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου». Αναρωτιέμαι αν αυτές οι συνθήκες διαμορφώνονται σε σύγκρουση με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και χωρίς την αποδεδειγμένη μαζική συσπείρωση του φοιτητικού κινήματος. Γιατί τέτοια φαινόμενα διαπιστώσαμε δυστυχώς κατά την εξέλιξη των «γεγονότων» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας : άσκηση βίαιου και πολύωρου «εγκλωβισμού» με κάποιες απεχθείς πλευρές, παρεμπόδιση λειτουργίας θεσμών, χειρονομίες και φραστικές επιθέσεις με ήκιστα πολιτικό περιεχόμενο. Θα επαναλάβω ότι κανένας σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, κι ότι συχνά τα μέσα υποβαθμίζουν έως και ευτελίζουν τον προβαλλόμενο σκοπό. Και αυτό δεν πρέπει να συμβεί σήμερα που ακριβώς το δημόσιο πανεπιστήμιο υπονομεύεται και συκοφαντείται από την πλευρά της Κυβέρνησης και άλλων…ενδιαφερομένων ! Η Αριστερά, και σίγουρα ο ΣΥΝ και η Νεολαία δεν είναι απλοί θεατές των γεγονότων, γιατί τότε απλώς τα υφίσταται και ως προς την φυσιογνωμία της που αλλοιώνεται και ως προς τις εναλλακτικές προτάσεις της των οποίων η αξιοπιστία τείνει να μειωθεί. Οφείλει να εντείνει τις πολιτικές πρωτοβουλίας και παρεμβάσεις που θα την διαχωρίσουν από στρεψόδικες και υποκριτικές πρακτικές, και από τις συνεπακόλουθες αδιέξοδες «στρατηγικές» και προοπτικές που έτσι υπηρετούνται…

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι