Το «Αειφόρο Σχολείο»

Τάσος Δαρσινός, 18/03/2012

Τον τελευταίο καιρό λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης το κύριο θέμα συζήτησης είναι βέβαια το οικονομικό. Σίγουρα λόγω και των δυσβάστακτων μέτρων που συνεχώς ρίχνουν στις πλάτες μας οι κυβερνώντες, οι πολίτες ψάχνουν εναγωνίως να βρούν ποια οικονομική πρόταση είναι η βέλτιστη για να μας βγάλει από το αδιέξοδο και να δώσει ελπίδα για το μέλλον.

Το μέλλον όμως δεν μπορεί να είναι μόνο οικονομικό αλλά κυρίως να βάζει τις βάσεις για μια κοινωνία οικοδομημένη σε άλλες αρχές και αξίες απ’ότι μέχρι τώρα και θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγικότητα και στην εκπαίδευση. Χωρίς σωστή παιδεία δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να σταθούν επάξια στον διεθνή καταμερισμό οικονομικής ανάπτυξης.

Μιας ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην καινοτομία και την έρευνα και θα αναδεικνύει τον φυσικό μας πλούτο ώστε ανταγωνιστικά να στεκόμαστε ισότιμα μέσα στην Ε.Ε.

Μια καινοτόμα πρόταση που δεν έχει ακόμα συζητηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης είναι και η «αειφόρος εκπαίδευση» . Το σημερινό σχολείο έτσι όπως έχει δομηθεί τα τελευταία 30 χρόνια ακολουθεί την ίδια πεπατημένη όσον αφορά την διάρθρωσή του , το πνεύμα του και τη μέθοδο διδασκαλίας του. Κάθε μεγάλη εκπαιδευτική αλλαγή ασχολείται κυρίως με το εξεταστικό και παραβλέπει το κύριο που είναι το τι διδάσκουμε στα παιδιά και πώς το διδάσκουμε. Αποτέλεσμα αυτού είναι η καθημερινή του απαξίωση και από την κοινωνία και από τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το νέο σχολείο πρέπει να κινείται πάνω στις ράγες της αειφορίας. Το «αειφόρο σχολείο» είναι ένα σχολείο χαρούμενο , ήρεμο , ασφαλές , ένα σχολείο στο οποίο οι μαθητές χαίρονται να φοιτούν , ένα σχολείο που δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους , την κριτική σκέψη, ένα σχολείο που δίνει χρόνο για αναστοχασμό , που δείχνει κατανόηση και αγάπη για όλα τα παιδιά , ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στα μαθήματα, ένα σχολείο εργαστήρι της ζωής και της χαράς.

Η βασική ιδέα του «αειφόρου σχολείου» είναι η ενσωμάτωση της ιδέας και των αξιών της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία , στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική και την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Στην παιδαγωγική του πλευρά το αειφόρο σχολείο έχει απορρίψει οριστικά και αμετάκλητα τον δασκαλοκεντρισμό. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας είναι αυτή που ταιριάζει στο νέο σχολείο. Η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στην επεξεργασία του μαθήματος , η λειτουργία του καθηγητή ως συντονιστή της πορείας για ανακάλυψη της νέας γνώσης από το ίδιο τον μαθητή, η εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών στη μαθησιακή διαδικασία είναι ορισμένες πλευρές του αειφόρου σχολείου. Στο αειφόρο σχολείο με συμμετοχικές και μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις αναπτύσσονται οι δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών για κριτική σκέψη για διαπολιτισμική κατανόηση και αποδοχή , για επιθυμία συμμετοχής και για ανάπτυξη δημοκρατικής συνείδησης.

Στο κοινωνικό μέρος του το αειφόρο σχολείο περιλαμβάνει την σύζευξη της τοπικής κοινωνίας-αυτοδιοίκηση με τους γονείς και με τους μαθητές. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαβούλευση με συζήτηση με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες.

Και βέβαια το αειφόρο σχολείο δεν παραβλέπει τη συσχέτισή του με το περιβάλλον. Τα σχολικά κτήρια που υπάρχουν είναι πολύ δαπανηρά όσον αφορά την θέρμανσή τους διότι κανένα δεν φτιάχτηκε με τις αρχές της οικολογικής δόμησης και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Η ανακύκλωση όλου του χαρτιού που καταναλώνεται στα σχολεία δεν υπάρχει ούτε σαν ιδέα στο σημερινό πρόγραμμα.

Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου σχολείου είναι τόσα πολλά που δίκαια χαρακτηρίζεται διεθνώς σαν το σχολείο του μέλλοντος. Είναι ένα αύταρκες αυτοκατευθυνόμενο , βαθιά φιλοπεριβαλλοντικό σχολείο το οποίο λειτουργεί δημοκρατικά και με πλήρη διαφάνεια.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι