Η ισότητα των φύλων ως περιεχόμενο της εναλλακτικής πολιτικής πρότασης του ΣΥΝ

Σούλα Παναρέτου, 29/01/2008

Είναι θετικό ότι στα προγραμματικά περιεχόμενα της εναλλακτικής πολιτικής πρότασης, όπως αυτή περιγράφεται στις ΘΕΣΕΙΣ, συμπεριλαμβάνεται η ισότητα των φύλων. Δεν είναι βέβαιο,ωστόσο,αν αυτό προήλθε από μία μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του ζητήματος εκ μέρους του συνόλου των κομματικών δυνάμεων η τοποθετήθηκε εκεί κατόπιν αξίωσης των γυναικείων στελεχών…

Όπως και νάχει, η ισότητα των φύλων είναι –πρέπει να είναι-και μέσον και στόχος του εναλλακτικού πολιτικού σχεδίου της αριστεράς. Συνδέεται στενά με τη δημοκρατία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή.

Πρέπει, πλέον, στην αριστερά η σκέψη να οργανώνεται με βάση την κατηγορία φύλο και να μην περιορίζεται όλη αυτή η σύνθετη διανοητική διαδικασία στο ‘σύντροφοι και συντρόφισσες η στο ‘όλοι και όλες’.

Με βάση, λοιπόν,το φύλο η δημοκρατία φαντάζει ελλιπής και ανάπηρη.Οι θεσμοί κυριαρχούνται από το ένα φύλο,αυτό της εξουσίας.Τα πρώτα αξιώματα ανήκουν σε άνδρες.Η δημόσια ζωή ανδροκρατείται.

Θα ήταν,άρα γε,οι γυναίκες καλύτερες στο ρόλο των ανδρών;Ισως όχι.Δεν πρόκειται όμως περί αυτού.Ο στρατηγικός στόχος δεν είναι η εκδίωξη του γένους των ανδρών από τα δημόσια πράγματα,είναι η ισότιμη συνύπαρξη των δύο φύλων.Η συνύπαρξη και ώσμωση των διαφορετικών οπτικών και προτεραιοτήτων των δύο φύλων. Χρειαζόμαστε άλλο μίγμα πολιτικής που

να εμπεριέχει και τις ανάγκες και προσδοκίες του κοινωνικού φύλου των γυναικών.Αρα,απαιτείται τροποποίηση της κλίμακας ιεράρχησης.

Οσον αφορά στην ανάπτυξη,η αξιοποίηση όλων των εφεδρειών του γυναικείου φύλου στην οργάνωση και λειτουργία της οικονομίας πρέπει να θεωρείται κριτήριο της βιώσιμης ανάπτυξης.Πρόκειται για την ορθή χρήση και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων,που μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.Ανάλογη πρέπει να θεωρείται και η ωφέλεια για το φύλο από τους καρπούς της οικονομικής ανάπτυξης.Αρα,σε δύο επίπεδα οφείλει να εξετάζεται η συμμετοχή του φύλου:και στο επίπεδο των μέσων της βιώσιμης ανάπτυξης και στο επίπεδο των αποτελεσμάτων της.Αυτή η αντιμετώπιση της πλήρους συσσωμάτωσης του φύλου στην οικονομική κιαι κοινωνική ζωή θα θέσει τέρμα στη φτώχεια και την εξάρτηση των γυναικών,θα σημάνει την ενδυνάμωση και την κοινωνική τους αυτοδυναμία.

Σήμερα,η υποδεέστερη θέση των γυναικών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας ευθύνεται εν πολλοίς για το ρήγμα στον κοινωνικό ιστό.Οι γυναίκες ως κοινωνικό φύλο εξακολουθούν να μην θεωρούνται ισότιμες παίκτριες και γι αυτό πρέπει να αλλάξει συνολικά η προσέγγιση και ο σχεδιασμός.Τα πλάνα οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να διαποτισθούν με τη νέα αντίληψη ίσης μεταχείρισης των φύλων.Αλλιώς,η οικονομία θα ανήκει στους άνδρες να τη διαχειριστούν,για δε τις γυναίκες θα μένει η πρόνοια,τώρα μάλιστα που συρρικνώνεται το κράτος πρόνοιας.Θέλω να πω,ότι η περίφημη κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να επιτευχθεί με περιθωριοποιημένα μεγάλα τμήματα γυναικών,στα οποία προτείνεται λογική φιλανθρωπίας για την κάλυψη των αναγκών που απορρέουν από το φύλο.Γυναίκες και άνδρες πρέπει να θεωρηθούν συμπρωταγωνιστές-ίστριες στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.Νοουμένου,μάλιστα,ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν αποκόβεται από τους σκοπούς της κοινωνικής ανάπτυξης,αλλά συνδέεται στενά με αυτήν και την τροφοδοτεί.

Χρειαζόμαστε νέες ιδέες για να μπει σε εφαρμογή η αρχή της ίσης μεταχείρισης των φύλων στην κοινωνία.Πρέπει να επαναχαραχτούν τα σχέδια,να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι,να ανακατανεμηθούν οι συσχετισμοί των φύλων.Αλλιώς η κατάσταση θα μοιάζει με τη μάταιη απόπειρα να φτιάξεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά….

Προσωπικά,πιστεύω,ότι η αριστερά έχει τις προυποθέσεις να πάει μακρύτερα και βαθύτερα από όλους στο θέμα της ισότητας,γιατί η στρατηγική της είναι ανατρεπτική των σημερινών πραγμάτων.

Θεωρητικά,λοιπόν, μπορεί,υπό τον όρο ,βέβαια,της ειλικρινούς ένταξης στη στρατηγική της της στρατηγικής του φεμινισμού.Υπό τον όρο,ακόμη,της συμμετοχής των ίδιων των γυναικών στη διαδικασία σύμπηξης της νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας που θα στηρίξει την εναλλακτική πολιτική πρόταση.

Σούλα Παναρέτου

Μέλος ΚΠΕ και Τμήματος γυναικών ΣΥΝ

Θέμα

5ο ΣΥΝέδριο

Σύνολο καταγραφών: 45

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι