Για την στήριξη στην κίνηση Γιάννη Μπουτάρη

19/10/2006

ΠΡΟΣ:

-Γραμματέα και μέλη της Π .Γ της Κ.Ε του ΣΥΝ

-Γραμματέα και μέλη της Π.Ε Θεσ/νικης

ΘΕΜΑ: Εξελίξεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης και η θέση του κόμματος

Είναι γνωστές σε σας οι (διαφορετικές προς την πλειοψηφία) θέσεις που διατυπώσαμε στα όργανα του κόμματος, σχετικά με την αντιμετώπιση της πρωτοβουλίας των 4 Δημοτικών συμβούλων της Θεσσαλονίκης αλλά και την ίδια την ουσία του θέματος της δημιουργίας μιας ευρύτερης αυτοδιοικητικής συμπαράταξης για την ανάδειξη – διαμόρφωση της άλλης Θεσσαλονίκης ενάντια στον εθνολαικισμό και το νεοσυντηρητισμό.

Είναι επίσης γνωστές σε μας οι σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν από τα όργανα του κόμματος και της Δημοτικής Κίνησης «Θεσσαλονίκη των πολιτών και της οικολογίας», για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές με επικεφαλής το σ. Τάσο Κουράκη.

Θεωρούμε όμως ότι οι εξελίξεις σχετικά με τις υποψηφιότητες στο Δήμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα αφενός η ανακοινωθείσα από το ΠΑΣΟΚ κομματική συμμετοχή με επικεφαλής την κ. Αράπογλου και αφετέρου η πρόθεση της Δημοτικής Κίνησης «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» με επικεφαλής τον κ. Μπουτάρη να συμμετάσχει στις ερχόμενες εκλογές, δημιουργούν νέα δεδομένα τα οποία πρέπει να εξετασθούν σοβαρά από το κόμμα μας.

Η εξέταση των δεδομένων πρέπει να λάβει υπόψη εκτός από τις εξελίξεις σχετικά με τις προαναφερθείσες υποψηφιότητες και ορισμένα επιπλέον ενδεχόμενα – κατά τη γνώμη μας βεβαιότητες - όπως τα κάτωθι:

· Η πιθανή υποψηφιότητα Καρατζαφέρη θα δημιουργήσει σε ένα σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης θετική προδιάθεση για ευρύτερη συμπαράταξη των δυνάμεων της άλλης Θεσσαλονίκης και αυτό θα ενισχύσει εκείνες τις Δημοτικές Κινήσεις οι οποίες εμπράκτως θα έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.

· Η μη υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ προς την υποψηφιότητα Μπουτάρη θα απαλλάξει τη Δημοτική του Κίνηση από το βάρος της πασοκικής κληρονομιάς και θα της επιτρέψει σε συνδυασμό με το προσωπικό προφίλ του επικεφαλής να αποτελέσει τον κύριο εκφραστή ενός κόσμου

- που είναι ανεξάρτητος ή ανεξαρτοποιείται από κομματικές επιλογές και ψηφίζει με αυτοδιοικητικά κριτήρια ή / και έχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα /στάσεις ζωής

- που είναι στην επιρροή των δυνάμεων του δικομματισμού αλλά επιθυμεί να στείλει ένα μήνυμα διαμαρτυρίας προς τα 2 μεγάλα κόμματα για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει

· Οι έρευνες που έχουν ήδη γίνει δείχνουν ότι το κοινωνικό σώμα της Ανανεωτικής Αριστεράς είναι ήδη διασπασμένο και η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει μόνο αν αναληφθούν σημαντικές πρωτοβουλίες σε αυτοδιοικητικό επίπεδο που θα ξετυλίξουν ένα είδος ανάστροφης ενωτικής πορείας.

Είναι προφανές ότι οι προαναφερόμενες δικές μας βεβαιότητες είναι μικρής σημασίας, αν δεν υπάρχει εκ μέρους σας συμφωνία επί ορισμένων πολιτικών παραδοχών που κάνουμε, όπως:

- Το αίτημα της άλλης Θεσσαλονίκης είναι υπαρκτό

- Η Ανανεωτική Αριστερά στη Θεσσαλονίκη οφείλει ως σύγχρονη δύναμη να μπει στη συζήτηση και την αντιπαράθεση και να δώσει το κοινωνικό, οικολογικό, διεθνιστικό και δημοκρατικό της στίγμα για το περιεχόμενο και τα μέσα προώθησης αυτού του αιτήματος

- Το εύρος των συμμαχιών μας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο πρέπει να καθορίζεται από τη συμφωνία επί των προγραμματικών αυτοδιοικητικών ζητημάτων και τη φερεγγυότητα των προσώπων και όχι από την προϋπόθεση της γενικής πολιτικής συμφωνίας

Στη βάση αυτών των νέων δεδομένων και εκτιμήσεων θεωρούμε ότι το κόμμα μας πρέπει να αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία ώστε μέσω της Δημοτικής Κίνησης «Θεσσαλονίκη των πολιτών και της οικολογίας» να εξετασθεί η δυνατότητα συμπόρευσης και κοινής καθόδου στις εκλογές με τη Δημοτική Κίνηση «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη». Είναι προφανές ότι στη διάρκεια αυτής της πρωτοβουλίας η υποψηφιότητα του σ. Τάσου Κουράκη όχι μόνο διατηρείται αλλά και την όλη επικοινωνιακή διαχείριση της διερεύνησης την έχει ο ίδιος. Οι όροι που θα τεθούν εκ μέρους μας για μια τέτοια συμπόρευση είναι :

1) Η δημόσια δέσμευση για κάθοδο στις εκλογές ανεξάρτητα από πιέσεις που θα ασκηθούν στη συνέχεια εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ

2) Η δημόσια δέσμευση του επικεφαλής ότι παραμένει στην αυτοδιοικητική πρωτοβουλία και δεν εντάσσεται μελλοντικά σε διαδικασίες της κεντρικής πολιτικής σκηνής με το ένα ή άλλο κόμμα

3) Η απόδοση ευθυνών για τη σημερινή κατάσταση της Θεσσαλονίκης όχι μόνο στην παράταξη του κ. Παπαγεωργόπουλου αλλά και στις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ

4) Η συμφωνία σε ένα πρόγραμμα αριστερής έμπνευσης, για τα μεγάλα οικολογικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά και διαχειριστικά ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη της Θεσσαλονίκης και θα μπορούσαν να προωθηθούν μέσα από τους θεσμούς της Αυτοδιοίκησης

5) Η λειτουργία του Δημοτικού σχήματος με τρόπο που θα επιτρέπει τη διαρκή όσμωση με τις πρωτοβουλίες, τις δραστηριότητες και τα αιτήματα των κατοίκων και θα επιδιώκει - στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Ειδικά ότι αφορά το ζήτημα του επικεφαλής θεωρούμε ότι η εξυπηρετείται καλύτερα ο στόχος της συγκέντρωσης ευρύτερων δυνάμεων με την τοποθέτηση του κ. Μπουτάρη ως επικεφαλής της κοινής πορείας και του κοινού ψηφοδέλτιου. Ταυτόχρονα μπορεί να διασφαλιστεί διακριτός ρόλος για το σ. Τάσο Κουράκη ως επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «Θεσσαλονίκη των πολιτών και της οικολογίας» και αυτοδιοικητικό εκπρόσωπο του κόμματος.

Υπάρχουν δυνατότητες για αποδοχής αυτών των προτάσεων; Πιστεύουμε πως οι προτάσεις αυτές μπορούν να γίνουν αποδεκτές στο σύνολο τους διότι εξ αντικειμένου η Δ.Κ «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» δεν θα υποστεί τις συνέπειες της συμμετοχής του μηχανισμού ΠΑΣΟΚ στις διεργασίες της και θα αλλάξει χαρακτήρα.

Προωθείται η θέση μας στο αυτοδιοικητικό επίπεδο; Πιστεύουμε πως προωθείται διότι απέναντι στα Δημαρχοκεντρικά και παραγοντίστικα μοντέλα παρέμβασης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εμείς αντιπαραθέτουμε τη συμμετοχή ισότιμων ενεργών πολιτών και αναπτύσσουμε την ενότητα και την κοινή δράση σε αυτοδιοικητικό επίπεδο στη βάση προοδευτικών θέσεων.

Ισχυροποιείται το κόμμα; Πιστεύουμε πως ισχυροποιείται διότι θα επικυρωθεί ως φορέας που αναγνωρίζει την αντικειμενική βάση του αιτήματος της αλλαγής στην πόλη, δεν περιορίζεται σε μια στάση καταγγελίας του υπάρχοντος σκηνικού αλλά παίρνει έμπρακτες πρωτοβουλίες με ρίσκο και χωρίς αυτοπαγίδευση σε μια λογική προτεραιότητας των ιδιαίτερων κομματικών συμφερόντων όπως κάνουν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ

Μια τέτοια στάση θα γίνει ευρέως κατανοητή και θα έχει πολύ θετική επίδραση στην εικόνα που έχουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης για το Συνασπισμό.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους σας καλούμε να επανεξετάσετε τη θέση του κόμματος για το Δήμο Θεσσαλονίκης και να καλέσετε συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και της Πολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Παπαθανασίου Σάκης

Παυλούδη Μυρτώ

Πάντζαλης Νίκος

Θέμα επικαιρότητας:
Δημοτικονομαρχιακές εκλογές 2006

Σύνολο: 32 Κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι