ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΠΕ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ(05-06/07/08)

Η ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ δεν ψήφισε την Απόφαση

07/07/2008

Δέσμευση Αλ. Τσίπρα για πλουραλιστική εκπροσώπηση του ΣΥΝ στην Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έντονες αντιδράσεις από Στελέχη του ρεύματος και το Κόκκινο-Πράσινο.

Τη μη υπερψήφιση των μελών της ΚΠΕ της ΑΝ. ΠΤΕΡΥΓΑΣ συνάντησε το προταθέν σχέδιο Απόφασης.

-Η έλλειψη προγραμματικών δεσμεύσεων σε αριστερή μεταρρυθμιστική κατεύθυνση

κα η προοπτική ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών συνεργασιών σε αντίθεση με την αναζήτηση μέτρων και προτάσεων στην κατεύθυνση της προώθησης του σοσιαλισμού

-Η επανάληψη της πρόσκλησης στο ΚΚΕ για συμμετοχή του στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ

-Η κατεύθυνση για προώθηση προγραμματικού Συνεδρίου όχι πρώτα του ΣΥΝ αλλά ευθέως του ΣΥΡΙΖΑ και η μέσα από εξπρές διαδικασίες συμμετοχή της ΚΠΕ του κόμματος και όχι του συνόλου του κομματικού σώματος στη διαμόρφωση των προγραμματικών προτάσεων του ΣΥΝ προς το ΣΥΡΙΖΑ

-Η έλλειψη μέριμνας για την αποτροπή της δραματικής υποεκπροσώπησης του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ στην Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ  που θα συγκληθεί το Σάββατο 12/07/2008 στην Αθήνα

-Η μη αποδοχή της πλουραλιστικής εκπροσώπησης του ΣΥΝ στην Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με τη συμμετοχή μέλους της ΑΝ. ΠΤΕΡΥΓΑΣ στην διμελή αντιπροσωπεία του ΣΥΝ.(μετά από παρέμβαση του Προέδρου παραπέμφθηκε το θέμα στην Πολιτική γραμματεία για επίλυση σε πλουραλιστική κατεύθυνση. Έντονες αντιδράσεις στην παρέμβαση από στελέχη του ρεύματος και το Κόκκινο-Πράσινο)


αποτέλεσαν τα σημεία κλειδιά για τη μη ψήφιση του Σχεδίου.

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι