Ποιά Ελλάδα θέλουμε;

Παναγιώτης Κακαλέτρης, Δημοσιευμένο: 2013-01-27

Σε ένα παγκόσμιο πάζλ ένα μικρό κομμάτι είναι και η Ελλάδα. Ένα μικρό κομμάτι που προσπαθεί να βρει που ταιριάζει . Και όμως αυτό το μικρό κομμάτι μπορεί να είναι και τόσο σημαντικό για την ολοκλήρωση της εικόνας.

Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι που χαρακτηρίζεται από το τέλος μιας εποχής και την έναρξη μίας νέας που ακόμα δεν έχει αναδειχτεί πλήρως.

Η Ελληνική κοινωνία αυτές τις κρίσιμες στιγμές είναι παγιδευμένη από την συνεχιζόμενη κρίση αξιών που ταλαιπωρεί την πολιτική ζωή αλλά και προδομένη από τις επιλογές της . Μια βαθειά υπαρξιακή, μορφωτική, κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική σύγχυση μαστίζει την κοινωνία μας. Οι ηθικές αξίες απαξιώνονται , τα ιδεώδη διακωμωδούνται . Η γλώσσα φθίνει , στην καθημερινότητα επικρατούν κανόνες εύκολου πλουτισμού , ματαιόδοξης εγωιστικής επίδειξης και ακολουθείται το δόγμα ¨ο καθένας για τον εαυτό του ¨.

Η πελατειακή σχέση , η κομματοκρατία ,μόλυναν την κοινωνία πράγμα που σήμερα είναι εμφανές . Οι νόμοι και οι θεσμοί είναι ανενεργοί και τα ΜΜΕ διαμορφώνουν και καθοδηγούν την κοινή γνώμη ανεξέλεγκτα . Οι Πολιτική ηγεσία δείχνει ανίκανη να αντιμετωπίσει την πορεία διολίσθησης και είναι εμφανές ότι υπάρχει έλλειψη στρατηγικής και στόχων .

Για να γίνει πραγματικότητα το όραμα της αναγέννησης και μεταρρύθμισης της πολιτείας και της κοινωνίας χρειάζεται η μελέτη , ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός σύγχρονου , δίκαιου , εύρυθμου ,αμερόληπτου , έντιμου και ευέλικτου κράτους.

Η σημερινή πραγματικότητα αποδεικνύει μια δημόσια διοίκηση ,ένα κράτος σπάταλο, αδιαφανές ,κατώτερο των περιστάσεων , αναποτελεσματικό βουτηγμένο στην διαφθορά των κομματισμό και την αναξιοκρατία. Ο πολίτης διαπιστώνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες αντί να τον εξυπηρετούν τον ταλαιπωρούν και τον γεμίζουν θυμό. Συμπεριφορές μη φιλικές μαζί με

• Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών

• Μεγάλο κόστος

• Κακή οργάνωση

• Απουσία έλεγχου, κυρώσεων για παραλείψεις

Η αλλαγή της κατάστασης στην δημόσια διοίκηση δεν γίνεται με επιμέρους μέτρα ή περιστασιακές ρυθμίσεις. Το σύγχρονο κράτος πρέπει να έχει συνέχεια στην λειτουργία του , χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και επιρροές για να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Ο Δημόσιος τομέας είναι πλούτος για ένα κράτος . Είναι η βιτρίνα του κράτους και βάση των επιδόσεων του διεθνείς οργανισμοί βαθμολογούν την χώρα και εκτός το φορολογικό , και την πολιτική σταθερότητα ,είναι κρίσιμο κριτήριο για την πραγματοποίηση επενδύσεων . Πρέπει όμως να διαχωρίσουμε το δημόσιο στο ‘κοινωνικό δημόσιο ‘ παιδεία , υγεία , σώματα ασφαλείας που πρέπει να ενισχυθεί και να οργανωθεί πάνω σε νέα πρότυπα και το ‘ επιχειρηματικό δημόσιο ‘ που πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε , αποκρατικοποιήσεις , μετοχοποιήσεις, και να θέσουμε ένα χρονοδιάγραμμα . Ο ρόλος του κράτους είναι να νομοθετεί και να ασκεί τον εποπτικό , ελεγκτικό του ρόλο και να παρεμβαίνει για να διορθώσει τυχόν στρεβλώσεις . Για λόγους εθνικής στρατηγικής επιτρέπεται μεγαλύτερη παρέμβαση η οποία όμως θα ελέγχεται βάση των στόχων της .

Η σημερινή κατάσταση στον δημόσιο τομέα αντιμετωπίζεται μόνο εάν δημιουργήσουμε παράλληλα με το υπάρχον και ένα νέο δημόσιο βασισμένο στα ΝΈΑ ΚΕΠ ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δήμου . Η στελέχωση, με απόσπαση και με αξιοκρατικά κριτήρια ώστε η νέα δομή να έχει στελεχωθεί από τους καλύτερους, θα είναι από όλες τις υπηρεσίες με στόχο η επίσκεψη σε ένα ΝΕΟ ΚΕΠ να είναι 1 stop. Δυνατότητα και για δεύτερη βάρδια για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρηματιών. Σε ένα σύνολο 325 καλλικρα τικών δήμων και με στόχο την όσο γίνεται υψηλότερη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη υποθέτουμε ότι χρειαζόμαστε 3000 ΝΕΑ ΚΕΠ με μέση στελέχωση 50 υπαλλήλων σημαίνει ότι χρειαζόμαστε 150.000 δημόσιους υπαλλήλους ή εάν λειτουργεί και δεύτερη βάρδια 300.000. Οσοι παραμείνουν στις παλιές υπηρεσίες θα παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη και θα αναλάβουν την ψηφιοποίηση των αρχείων ώστε ο πολίτης να απαλλαγεί από την γραφειοκρατία .

Η σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία της χώρας επιβάλει αναδιάρθρωση όλων των τομέων της και την δημιουργία υποδομών και του περιβάλλοντος που θα ελκύουν επενδύσεις. Χρειάζεται η κατάρτιση Αναπτυξιακής Στρατηγικής με βασικούς στόχους μεταξύ άλλων :

• Προβολή των δυνατοτήτων της Ελλάδας ως Πύλης στην Ευρώπη στον τομέα εμπορικών μεταφορών και της ενέργειας, των αγωγών , σε σύνδεση με την Ναυτιλία μας.

• Η αύξηση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, ως ποσοστού στο ΑΕΠ, με στόχο όχι μόνο την εσωτερική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές.

• Επανατοποθέτηση της Ελλάδας στον Τουριστικό χάρτη . Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς με εξυπηρέτηση των αναγκών του τουρίστα του 21ου αιώνα και ανάπτυξη όλων των μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Ειδική πολιτική για κρουαζιέρα .

• Επιβάλλεται να στηριχτεί και να ενισχυθεί η Μεσαία Τάξη η οποία αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Η στρατηγικές επιδιώξεις θα είναι η εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας στις μεθόδους παραγωγής , ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών καλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας . Παροχή κινήτρων και ενθάρρυνση της μεγέθυνσης με συγχωνεύσεις εξαγορές και επεκτάσεις. Παροχή κινήτρων για δημιουργία κοινών δικτύων διανομής.

• Δημιουργία εθνικού συμβουλίου έρευνας που θα καθορίζει τις προτεραιότητες στην έρευνα , σχεδιασμό πλάνου δεκαετίας για την προώθηση της έρευνας , ανάπτυξη χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την σύνδεση πανεπιστημίων βιομηχανίας , δημιουργία εξειδικευμένων χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων ειδικά για επιχειρήσεις όπου θα υποβοηθείται η συμμετοχή της επιχείρησης στην έρευνα. Βελτίωση της παραγωγικότητας με χρήση νέων τεχνολογιών.

• Κατάρτιση νέας ψηφιακής στρατηγικής με δημιουργία σύγχρονης και τεχνολογικά άρτιας υποδομής η οποία θα έχει περιφερειακή εμβέλεια και θα υπηρετεί το στόχο η Ελλάδα κέντρο παροχής υπηρεσιών στην Ν.Α. Ευρώπη και την μεσόγειο .

• Ανεξάρτητος φορέας διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων . Ο φορέας θα συνεργάζεται με τα αρμόδια υπουργεία , επαγγελματικές και άλλες οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα και με ιδιώτες και εταιρείες με αρμοδιότητες αναπροσαρμογή προγραμμάτων ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες τις Ελλάδας ,τακτή αξιολόγηση προόδου αναφορικά με την επίτευξη στόχων του προγράμματος , έγκαιρη πληροφόρηση ενδιαφερομένων για την ύπαρξη προγραμμάτων , ενημέρωση εκτελεστικής εξουσίας , εξυπηρέτηση των πολιτών από το Α-Ω, και το σημαντικότερο εποπτεία για την γρήγορη ανταπόκριση των αρμοδίων υπουργείων.

Ο κυριότερος πυλώνας άσκησης κοινωνικής πολιτικής ενός κράτους είναι η υγεία . Τα υφιστάμενο σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι προ πολλού ξεπερασμένο με απαρχαιωμένες δομές , υποδομές και οργάνωση. Η Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας ώστε να υποστηρίξει την νέα δομή που θα προβλέπει ενιαία διοίκηση όλων των φορέων υγείας , νοσοκομεία , κέντρα υγείας ,ασφαλιστικά ταμεία , δημιουργία κεντρικής φαρμακαποθήκης και σύνδεση on line των αποθηκών νοσοκομείων κέντρων υγείας για καλύτερη διαχείριση , εισαγωγή του θεσμού του ποιοτικού έλεγχου ιατρικών υπηρεσιών για έλεγχο και διασφάλιση προσφοράς υψηλού επιπέδου υπηρεσιών . Εφαρμογή ενιαίου σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος υγείας που θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα καταπολεμήσει την διαφθορά. Κατάργηση στη νέα δομή των διοικήσεων σε νοσοκομεία ασφαλιστικά ταμεία και την αντικατάσταση τους από διευθυντή αφού η διοίκηση θα ασκείται κεντρικά όπως σε πολυεθνικές εταιρείες . Τα φαρμακεία των νοσοκομείων ανοιχτά στους πολίτες για την προμήθεια φαρμάκων . Ενιαία εθνική σύνταξη με στόχο το αργότερο από το 2020 .

΄΄ Ο Ελληνισμός , η ορθοδοξία, θα δώσουν την δύναμη στην πατρίδα μας να βγει από την κρίση δυνατότερη και τα βαλκάνια και η μεσόγειος είναι ο ζωτικός μας χώρος που θα καθορίσει και την θέση μας στην Ευρώπη . ΄΄

Θέματα επικαιρότητας: Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης

Άρθρα/ Πολιτική

Δημήτρης Χατζησωκράτης

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΙΩΝΤΑΙ

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-25

Γκώσατε; Κουράγιο!

Τάσος Παππάς, 2023-11-27

Η Κύπρος στο τέλος των ψευδαισθήσεων

Κυριάκος Πιερίδης, 2023-11-25

Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, το έργο αρχίζει

Τάσος Παππάς, 2023-11-25

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Λύση είναι η συσπείρωση και όχι η συρρίκνωση

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-11-24

Αναζητώντας την επόμενη μέρα

Γιώργος Καπόπουλος, 2023-11-22

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Ενότητα και ανασυγκρότηση

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 2023-11-22

Στη μαύρη τρύπα της Γάζας

Παντελής Μπουκάλας, 2023-11-21

Ξενοφών Κοντιάδης

ΣΥΡΙΖΑ και ΠαΣοΚ στον δρόμο του Επινέ

Ξενοφών Κοντιάδης, 2023-11-19

Η επόμενη μέρα για τη σύνολη Αριστερά

Τάσος Παππάς, 2023-11-18

Των επετείων το νόημα

2023-11-18

Δημήτρης Χατζησωκράτης

Μονόδρομος η ενωτική διέξοδος

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-08

×