Δεν είναι αναγκαίος ο ανασχηματισμός

Φώτης Κουβέλης, Συνέντευξη στον Β. Σκουρή, Δημοσιευμένο: 2013-03-03

Πώς απαντάτε στην πρόταση του Ευάγγελου Βενιζέλου για κοινή κάθοδο στις εκλογές;

Η ∆ΗΜΑΡ επιδιώκει τη συγκρότηση του χώρου του δηµοκρατικού σοσιαλισµού και ταυτόχρονα υπερασπίζεται την αυτονοµία της σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής της δράσης. Η διαµόρφωση του χώρου του δηµοκρατικού σοσιαλισµού δεν θα γίνει ούτε µε συναντήσεις κορυφής, ούτε µε κοµµατικές συµπράξεις.

Κατά κοινή οµολογία, ο χώρος µεταξύ Ν.∆. και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται ανασύνθεση. Θα αναλάβετε πρωτοβουλίες;

Η ∆ηµοκρατική Αριστερά είναι δύναµη ανασυγκρότησης του χώρου του δηµοκρατικού σοσιαλισµού µε βάση τη φυσιογνωµία και τις πολιτικές θέσεις που αντιστοιχούν στην έννοια και το πολιτικό περιεχόµενο του δηµοκρατικού σοσιαλισµού. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά κινήσεις κορυφής, αλλά έναν αστερισµό κινήσεων και προσώπων. Η ∆ΗΜΑΡ θα συναντηθεί µε όλο αυτό τον κόσµο. Θα ενισχύσει την παρουσία της ως δύναµη ανασυγκρότησης αυτού του χώρου και ως καταλύτης για ένα νέο πολιτικό σχέδιο. Στόχος µας είναι να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για τη συγκρότηση µιας συµµαχίας ευρύτερων δυνάµεων της δηµοκρατικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και δυνάµεων της σοσιαλδηµοκρατίας που αρνούνται καθεστηκυίες πολιτικές και πρακτικές οι οποίες µας οδήγησαν στην κρίση. Η συµµαχία αυτή θα δράσει από κοινού στα κοινωνικά και πολιτικά µέτωπα, θα δοκιµάζεται µε παρεµβάσεις εντός της παρούσας αναγκαίας µεταβατικής κατάστασης και θα διαµορφώνει έτσι µια αξιόπιστη εναλλακτική πολιτική λύση.

Εξετάζετε το ενδεχόµενο η ∆ΗΜΑΡ να συµµετάσχει µετά τις ευρωεκλογές στο ΕΣΚ;

Το ζήτηµα είναι για µας ανοικτό. Εξετάζουµε όλες τις παραµέτρους και βεβαίως και τη συµµετοχή µας στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα.

Το αποτέλεσµα των εκλογών στην Ιταλία τι µηνύµατα αποστέλλει και πού, κύριε πρόεδρε;

Τα αποτελέσµατα των ιταλικών εκλογών, µε την εκλογική καταγραφή δυνάµεων του απολίτικου λαϊκισµού και του µπερλουσκονισµού, δηµιουργούν προβληµατισµό και ανησυχία. Η πολιτική της λιτότητας, που κυριαρχεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιµετώπιση της κρίσης, τροφοδοτεί κοινωνικοπολιτικές στάσεις ευεπίφορες στον συντηρητισµό και τον λαϊκισµό. Η αλλαγή των συσχετισµών υπέρ των προοδευτικών και δηµοκρατικών δυνάµεων είναι σηµαντική, όχι µόνο για την Ιταλία, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο που δηµιουργείται η Αθήνα οφείλει να θέσει ζήτηµα επαναδιαπραγµάτευσης του µνηµονίου, ιδίως µετά την οµολογία του ∆ΝΤ για «λάθος»; Ή πρέπει να περιµένει τις γερµανικές εκλογές;

Η δηµόσια παραδοχή από το ∆ΝΤ του λάθους στον υπολογισµό των επιπτώσεων από τη µείωση των δηµοσίων δαπανών συνιστά µια οµολογία αστοχίας. Η απειλή της συνέχισης της ύφεσης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δηµόσια έσοδα και τη ζωή των πολιτών, είναι υπαρκτή. Η αναγνώριση αυτών των «λαθών» δεν δηµιουργεί βεβαίως δυνατότητα για αποκήρυξη των δανειακών δεσµεύσεων της χώρας. Υποδεικνύει όµως την ανάγκη, µαζί µε την προώθηση των µεταρρυθµίσεων στο κράτος και την οικονοµία, να υπάρξει τροποποίηση και συµπλήρωση του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Η τροποποίηση πρέπει να αφορά σε µέτρα που επέφεραν αντίθετα από τα προσδοκώµενα οικονοµικά αποτελέσµατα, όπως, για παράδειγµα, η αύξηση του ΦΠΑ και η υπερφορολόγηση των συνεπών φορολογουµένων. Η συµπλήρωση πρέπει να αφορά στη δηµιουργία ενός αναπτυξιακού κύµατος µε ευρωπαϊκή ενίσχυση, κινητοποίηση όλων των εσωτερικών δυνάµεων και µόχλευση κεφαλαίων από το εξωτερικό, που θα περιλαµβάνει υλοποίηση στοχευµένων έργων, χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας και δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η διεκδίκηση της εξαίρεσης από το δηµόσιο χρέος των κεφαλαίων που διατίθενται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πρέπει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή διαβούλευση, ώστε να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγµατοποίησή της.

Επιµένετε σε µέτρα για την ανακούφιση των ανέργων. Τι µέτρο πρέπει να ληφθεί άµεσα;

Η ανεργία έχει λάβει απειλητικές διαστάσεις. Μαζί µε την ενίσχυση αναπτυξιακών παρεµβάσεων µέσα από δηµόσια έργα και την υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να υπάρξουν έκτακτες δράσεις για την υποστήριξη των ανέργων. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις οµάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι άνεργοι που ζουν σε νοικοκυριά που δεν έχουν κανέναν εργαζόµενο, οι µακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι προστάτες ανήλικων τέκνων. Οι δράσεις πρέπει να περιλαµβάνουν αύξηση του χρόνου για την επιδότηση της ανεργίας, διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανέργων σε υγειονοµική περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις, ένταξη σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας, επιδότηση της εργασίας και στοχευµένη κατάρτιση. Η χρηµατοδότηση των δράσεων θα προκύψει µέσα από την επανεξέταση του προσανατολισµού των πόρων του ΕΣΠΑ και τη διοχέτευση των πόρων από την εισφορά αλληλεγγύης σε δράσεις καταπολέµησης της ανεργίας. Εχουµε επεξεργασµένες προτάσεις. Με συγκεκριµένες ενέργειες και πρωτοβουλίες προωθούµε τη λήψη αυτών των µέτρων, τα οποία και θα υπάρξουν.

Απολύσεις στο ∆ηµόσιο συζητάτε; Και µπορεί να γίνουν από υπουργό που πρότεινε η ∆ΗΜΑΡ;

Το µέγεθος της δηµόσιας διοίκησης, που διογκώθηκε µε τις αθρόες και χωρίς κριτήρια προσλήψεις των τελευταίων ετών, περιορίζεται δραστικά. Από το 2010 µέχρι το τέλος του 2015 ο αριθµός των απασχολουµένων θα έχει µειωθεί κατά 150.000, µε φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή µε συνταξιοδοτήσεις. Η Ελλάδα ευθυγραµµίζεται µε ό,τι ισχύει στα κράτη-µέλη της Ε.Ε., ως προς το µέγεθος του κράτους, ενώ το µισθολογικό κόστος βρίσκεται χαµηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Οποιαδήποτε πολιτική απολύσεων είναι εποµένως και περιττή και δεν αποδίδει κανένα δηµοσιονοµικό όφελος. Αντίθετα, θα υπάρξουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην οικονοµία και στην κοινωνία εάν προστεθούν µερικές χιλιάδες ακόµη στους σηµερινούς ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους και µάλιστα σε περιβάλλον βαθιάς ύφεσης. Η διαρκής απειλή απολύσεων δηµιουργεί ατµόσφαιρα φόβου και υπονοµεύει την εργασιακή ειρήνη, το κλίµα ασφάλειας και εµπιστοσύνης που είναι αναγκαίο ώστε οι δηµόσιοι υπάλληλοι να ενστερνιστούν τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις. Πραγµατικό ζητούµενο για τη στρατηγική εξόδου από την κρίση είναι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στο κράτος. Το ζήτηµα δεν είναι ένα κράτος όχι µεγάλο ή µικρό, αλλά ένα κράτος αποτελεσµατικό, που να σέβεται τους δηµόσιους πόρους και να τους επιστρέφει στην κοινωνία, µε κριτήριο τις ανάγκες των πολιτών.

Οι πληροφορίες επιµένουν πως αµέσως µετά το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ επίκειται ανασχηµατισµός. Συµφωνείτε µε ένα τέτοιο ενδεχόµενο;

∆εν κρίνω ότι ένας ανασχηµατισµός είναι το σηµαντικό στοιχείο για το κυβερνητικό έργο. Το ζητούµενο είναι η αποτελεσµατικότητα, η συνεκτικότητα και η ταχύτητα του κυβερνητικού έργου.

Παρατηρούµε, πάντως, µια «στοχοποίηση» των υπουργών που προτείνατε. Των Αντ. Μανιτάκη και Αντ. Ρουπακιώτη. Από ρεπορτάζ ή και «διαρροές», εµφανίζονται «προγραµµένοι» - ιδίως ο υπουργός ∆ικαιοσύνης. Πιστεύετε ότι σε ενδεχόµενο ανασχηµατισµό λήγει ο κύκλος τους στην κυβέρνηση;

∆εν γνωρίζω να υπάρχει «στοχοποίηση» των υπουργών Αντώνη Μανιτάκη και Αντώνη Ρουπακιώτη στο κεντρικό επίπεδο των τριών κοµµάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση και όπως αυτή εκφράζεται από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Τυχόν «διαρροές» που εµφανίζουν «προγραµµένους» τους δύο αυτούς υπουργούς, αφορούν διαθέσεις «κύκλων προσώπων» µε ατοµικές βλέψεις και προσδοκίες. Το έργο που επιτελούν οι δύο υπουργοί είναι σηµαντικό. Περιβάλλουµε µε απόλυτη πολιτική εµπιστοσύνη τους υπουργούς, αλλά και τους υφυπουργούς Θεόδωρο Παπαθεοδώρου στο υπουργείο Παιδείας και Φωτεινή Σκοπούλη στο υπουργείο Υγείας, τους οποίους η ∆ηµοκρατική Αριστερά έχει προτείνει. Όσοι έχουν αντίπαλη στάση γι’ αυτούς, οφείλουν να συνυπολογίζουν ότι η ∆ηµοκρατική Αριστερά συνέχει την κυβέρνηση.

Το ενδεχόµενο να περάσει η προεκλογική δέσµευση της Ν.∆. στο θέµα της ιθαγένειας -και µάλιστα µε άλλη πλειοψηφία, πέραν των τριών κοµµάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση- πώς το κρίνετε και τι θα σηµαίνει;

Οι όποιες αλλαγές στον νόµο, µετά την απόφαση του ΣτΕ, για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας πρέπει να είναι συµβατές µε τη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και τα ισχύοντα σε χώρες της Ε.Ε. Απαγορευτικές διατάξεις, οι οποίες περιστέλλουν ή και εξαφανίζουν το δικαίωµα, θα µας βρουν αντίθετους. Αντίθετους θα µας βρουν και διατάξεις που υποβαθµίζουν τα αντικειµενικά κριτήρια -χρόνια παραµονής, εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης- υπέρ αδιευκρίνιστων, όσο και επικίνδυνων «υποκειµενικών» αξιολογήσεων. Ιδιαίτερα πρέπει να αναγνωρίζεται και να εξασφαλίζεται το δικαίωµα στην ιθαγένεια των παιδιών των µεταναστών που γεννήθηκαν και µεγαλώνουν στη χώρα µας.

Υπάρχει όµως και το θέµα µε τους εισακτέους στις στρατιωτικές σχολές. Ήθελα το σχόλιό σας...

Τουλάχιστον βαρύτατο συντηρητισµό αποπνέει η προταθείσα από βουλευτές της Ν.∆. τροπολογία να συµπεριληφθεί το κριτήριο του γένους για όσους θέλουν να σταδιοδροµήσουν στις Ένοπλες ∆υνάµεις. Κριτήριο για ένα σύγχρονο κράτος και ένα σύγχρονο στράτευµα δεν µπορεί να είναι άλλο από την ιδιότητα του πολίτη µε βάση την ιθαγένεια. Όσοι µετατρέπουν τις Ένοπλες ∆υνάµεις σε πεδίο ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης υποσκάπτουν την ενότητα και την αποτελεσµατικότητά τους σε εποχές κρίσιµες για τη χώρα µας. Η τροπολογία αυτή έχει βέβαια αποσυρθεί και ελπίζω να µην επανέλθει.

Θέματα επικαιρότητας: Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης

Άρθρα/ Πολιτική

Δημήτρης Χατζησωκράτης

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΙΩΝΤΑΙ

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-25

Γκώσατε; Κουράγιο!

Τάσος Παππάς, 2023-11-27

Η Κύπρος στο τέλος των ψευδαισθήσεων

Κυριάκος Πιερίδης, 2023-11-25

Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, το έργο αρχίζει

Τάσος Παππάς, 2023-11-25

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Λύση είναι η συσπείρωση και όχι η συρρίκνωση

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-11-24

Αναζητώντας την επόμενη μέρα

Γιώργος Καπόπουλος, 2023-11-22

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Ενότητα και ανασυγκρότηση

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 2023-11-22

Στη μαύρη τρύπα της Γάζας

Παντελής Μπουκάλας, 2023-11-21

Ξενοφών Κοντιάδης

ΣΥΡΙΖΑ και ΠαΣοΚ στον δρόμο του Επινέ

Ξενοφών Κοντιάδης, 2023-11-19

Η επόμενη μέρα για τη σύνολη Αριστερά

Τάσος Παππάς, 2023-11-18

Των επετείων το νόημα

2023-11-18

Δημήτρης Χατζησωκράτης

Μονόδρομος η ενωτική διέξοδος

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-08

×