Η ναυτιλία αποτελεί πυλώνα της ελληνικής Οικονομίας

Δημήτρης Χατζησωκράτης, ELNAVI, montly shipping revew, Δημοσιευμένο: 2013-03-26

Δημήτρης Χατζησωκράτης
Δημήτρης Χατζησωκράτης

 Στην ακτοπλοΐα, ποιες απόψεις έχετε για το θέμα της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τον κοινοτικό κανονισμό 3577/92 που αφορά τη στελέχωση των πλοίων, υποχρεωτική 10μηνη υπηρεσία των πλοίων, τις επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων στα εισιτήρια κ.τ.λ. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί λύση στο θέμα της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων δεδομένης της άσχημης οικονομικής κατάστασης των εταιριών του κλάδου;

Ξεκινώντας από το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να σημειώσω ότι η προστασία των εργασιακών σχέσεων και η διατήρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου αποτελούν κομβικό ζήτημα για τη Δημοκρατική Αριστερά, ενώ ρυθμίσεις του νόμου 4093/2012 προς την αντίθετη κατεύθυνση, αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αποτέλεσαν το λόγο για τον οποίο δεν ψηφίσαμε το νόμο αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, θέση μας είναι ότι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων δεν μπορεί να προβληθεί ως αναπτυξιακό εργαλείο. Αντίθετα, η διασφάλιση εργασιακής ειρήνης σε συνδυασμό με αναβάθμιση της ποιότητας της παρερχομένης εργασίας, θα συντελέσουν στη διαμόρφωση ασφαλούς αναπτυξιακού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό ελπίζουμε ότι θα βρεθεί συμβιβαστική λύση μεταξύ ακτοπλόων και εργαζομένων στην ακτοπλοΐα και θα υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας.

Από την πλευρά της η ΔΗΜ.ΑΡ. θα επιδιώξει να συντελέσει στην εξεύρεση λύσης.

Αναφορικά με την εφαρμογή της κοινοτικής (ενωσιακής) νομοθεσίας γενικά, είναι εκ των ων ουκ άνευ και συνεπώς είναι αναγκαία η σχετική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας. Παράλληλα είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός ναυτεργατικής πολιτικής, ώστε να περιοριστεί η ανεργία στον κλάδο και ειδικά στην ακτοπλοΐα .

Άλλωστε η ναυτιλία γενικά αποτελεί βασικό άξονα ανάπτυξης της χώρας, με δυνατότητα δημιουργίας μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας.

Ειδικά ως προς τις επιβαρύνσεις με κρατήσεις υπέρ τρίτων στα εισιτήρια, είναι ανάγκη να περιοριστούν στο ελάχιστο, ώστε να μη λειτουργούν αντιαναπτυξιακά

 Όπως γνωρίζετε, η ποντοπόρος ναυτιλία είτε είναι υπό ελληνική σημαία είτε υπό ξένη σημαία λειτουργεί σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Πρόσφατα η κυβέρνηση αποφάσισε την εξίσωση της φορολόγησης ελληνικών και ξένης σημαίας πλοίων μετά από διάλογο με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών που αυξάνει τη συμμετοχή της στην εθνική οικονομία. Πώς βλέπετε αυτή τη συμβολή της ναυτιλίας;

Όπως έχω τοποθετηθεί, ως προς το θέμα της φορολογικής πολιτικής, σ’ αυτή πρέπει να ενσωματώνονται οι συνταγματικές αρχές της ίσης αλλά και αναλογικής συμμετοχής στα βάρη. Είναι συνεπώς αναγκαία, κυρίως με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα, η συμμετοχή όλων, κατά τις δυνάμεις τους, στα φορολογικά, εν προκειμένω, βάρη.

Είναι κατά συνέπεια σε θετική κατεύθυνση η πρόσφατη ρύθμιση κι είναι δεδομένο ότι ο κόσμος του εφοπλισμού φαίνεται να συνειδητοποιεί την ανάγκη συμμετοχής του, ως εύρωστος οικονομικός κλάδος, στην ενίσχυση της συνολικής οικονομίας της χώρας. Παράλληλα, θα μπορούσε κανείς να επισημάνει ότι εν λόγω φορολόγηση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή και δυσανάλογη, ώστε να μη λειτουργήσει εν τέλει αντιαναπτυξιακά, πολύ περισσότερο να μην οδηγήσει σε τυχόν εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό.

 Ως γνωστόν η προσφορά της ναυτιλίας σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ είναι τεράστια, 80.000 άμεσες θέσεις εργασίας συν 200.000 έμμεσες, 15δις ευρώ συνάλλαγμα, άμεσες επενδύσεις και χρηματοδότηση κοινωφελών ιδρυμάτων. Έχει αξιοποιήσει ο πολιτικός κόσμος επαρκώς αυτό το εθνικό κεφάλαιο;

Δεδομένου ότι η συμβολή της ναυτιλίας στην οικονομία του τόπου, διαχρονικά, είναι αναμφισβήτητη, να επισημάνω την αναγκαιότητα επένδυσης του ναυτιλιακού κεφαλαίου στη χώρα. Σήμερα που επιχειρείται ανασχεδιασμός του αναπτυξιακού πλαισίου της χώρας, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σήμερα που ανάπτυξη είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία, ως μοναδική διέξοδος από την κρίση, ο εφοπλισμός πρέπει να συμβάλλει επενδύοντας στην Ελλάδα, τόσο στον τομέα της ναυτιλίας όσο και σε άλλες, επίσης σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ταυτόχρονα η πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει φιλοεπενδυτικό κα ασφαλές θεσμικό πλαίσιο, για τη λειτουργία επενδύσεων, παρέχοντας σχετικά κίνητρα, με σεβασμό, παράλληλα, στις εργασιακές σχέσεις και το περιβάλλον. Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν δεν αξιοποιήθηκε, ίσως από έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, το σύνολο των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, των διάφορων κλάδων της οικονομίας γενικά και ειδικότερα, δεν αξιοποίησε το ναυτιλιακό κεφάλαιο όσο θα μπορούσε, με αποτέλεσμα, παρά τη συμβολή του στους τομείς που αναφέρετε, μεγάλο μέρος του να διαφύγει από τη χώρα. Πλέον δεν υπάρχει περιθώριο μη αξιοποίησης κάθε αναπτυξιακού εργαλείου, ιδίως δε της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Συμφωνείτε με την προωθούμενη ρύθμιση περί ενεργοποίησης ιδιωτικών σχολών Ναυτικής Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ); Πιστεύετε ότι θα συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας; Αναγνωρίζετε την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα;

Κατ’ αρχάς όπως προκύπτει από τα προσχέδια προεδρικού διατάγματος και κοινών υπουργικών αποφάσεων που αναρτήθηκαν προς διαβούλευση, δεν πρόκειται μόνο για Κέντρα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, τύπου ΚΕΣΕΝ, υπό ιδιωτικούς φορείς, όπως προέβλεπε ο νόμος 3153/2003 και ο νόμος 3450/2006 αλλά για τη δημιουργία σχολών στις οποίες θα παρέχεται και πρωτογενείς ναυτική εκπαίδευση.

Είναι γεγονός ότι, με το νόμος 4093/2012, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ιδιωτιών σχολών εξομοιώθηκαν με των αποφοίτων δημοσίων σχολών, γενικά. Η υλοποίηση όμως τόσο βιαστικά ενός τέτοιου εγχειρήματος, δίχως προηγούμενη συνεννόηση με τα κόμματα της συγκυβέρνησης, δίχως να συμφωνηθούν οι όροι και το πλαίσιο λειτουργίας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα σπουδών, επαγγελματικής επάρκειας και να ρυθμιστούν πολλά άλλα ζητήματα, μας κάνει επιφυλακτικούς σχετικά με την όλη ρύθμιση.

Παράλληλα, η Δημοκρατική Αριστερά έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένη πρόταση για την αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, την οποία και θα καταθέσει και η οποία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την πολιτεία.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της ανεργίας, η ρύθμιση θα μπορούσε να συμβάλλει, εφόσον συνδυαστεί άμεσα με απορρόφηση, παράλληλα με την απορρόφηση των αποφοίτων της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης κι εφόσον, κατά την άποψή μας, διασφαλιστεί η πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας, καθώς και η διά βίου μάθηση/διαρκής επιμόρφωση των αποφοίτων και των δύο κατηγοριών, κατά τα διεθνή πρότυπα (STCW), ώστε η ελληνική ναυτιλία να συνεχίσει να παράγει αξιόλογα στελέχη.

 Ποιες είναι οι απόψεις σας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, των κρουαζιεροπλοίων και των σκαφών θαλάσσιου τουρισμού;

Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται στην Ευρώπη και στη χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Η σύνδεση με τις γειτονικές χώρες, με τον τρόπο αυτό, θα συντελέσει σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο όμως είναι ελλιπές και είναι συνεπώς αναγκαία η βελτίωσή του.

Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι κλάδος εναλλακτικού τουρισμού, με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στη χώρα μας, ενώ παράλληλα μπορούν να αναπτυχθούν συνέργειες (clusters) με άλλους κλάδους τουρισμού, όπως ο ξενοδοχειακός κλάδος, πολιτιστικός τουρισμός κ.λ.π. . Είναι επίσης αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ώστε το σχετικό επιχειρηματικό περιβάλλον να γίνει περισσότερο φιλικό, συνδυαζόμενο με παροχή κινήτρων.

Η κρουαζιέρα, μετά την απελευθέρωσή της, στην ουσία με το νόμο 4072/2012, επίσης είναι σημαντικός τομέας ανάπτυξης, που θα πρέπει όμως να συνδυαστεί με εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών, ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον σημαντικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κρουαζιέρα παγκόσμια, να δοθούν παράλληλα κίνητρα σε ελληνικών συμφερόντων εταιρείες κρουαζιέρας.

Παράλληλα απαιτείται αναπτυξιακός σχεδιασμός, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σύνδεση με το αστικό και πολιτιστικό περιβάλλον των τόπων περιήγησης και να αναπτυχθούν επίσης συνέργειες με επαγγελματικούς κλάδους στην ξηρά.

 Στη ναυπηγοκατασκευή ως γνωστόν υπάρχει πρόβλημα με την έλλειψη υποδομών και το άκαμπτο εργασιακό καθεστώς. Ποιες είναι οι προθέσεις σας σ’ αυτό το θέμα;

Η έλλειψη εκσυγχρονισμού των υποδομών είναι ζήτημα, εντάσσεται δε στο γενικότερο πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού και προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα. Είναι αναγκαία δε η προσέλκυση και στοχευμένων επενδύσεων, που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλιστούν οι εργασιακές σχέσεις. Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη παρακμάζει κι αυτό είναι θλιβερό. Η χώρα δεν εκμεταλλεύεται τα αναπτυξιακά της εργαλεία και η ανεργία αυξάνεται εφιαλτικά.

Επαναλαμβάνω όμως την άποψη που διατυπώθηκε παραπάνω, ότι η «εργασιακή ειρήν绨είναι αναγκαία, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ώστε να η όποια αναπτυξιακή μεταρρύθμιση να γίνει με τη συμμετοχή της κοινωνίας και όχι σε βάρος της και θα εργαστούμε στην κατεύθυνση αυτή.

 Στο χώρο των λιμανιών θεωρείτε ότι το μοντέλο λειτουργίας του λιμένα του Πειραιά με την παραχώρηση στην Cosco μπορεί να εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα λιμάνια;

Η Δημοκρατική Αριστερά, εν όψει και του προωθούμενου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, έχει διατυπώσει με σαφήνεια τις θέσεις της στο ζήτημα αυτό. Φυσικά είναι δεδομένος ο αναπτυξιακός ρόλος των λιμένων, προκειμένου να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας και να συνδεθεί το όλο αναπτυξιακό εγχείρημα με τη ζωή των πόλεων, οικονομική αλλά και κοινωνική, πολιτιστική, με τη δημιουργία πολιτιστικών ακτών κ.λ.π.

Σύμφωνα δε με μελέτες, φαίνεται να υπάρχει και σχετικό ενδιαφέρον επενδυτών. Συμφωνούμε συνεπώς με παραχωρήσεις λιμενικών υπηρεσιών, με διαγωνιστική διαδικασία, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με παραχώρηση του φορέα διοίκησης σε ιδιώτες, καθότι αυτή είναι αρμοδιότητα του κράτους και πρέπει να παραμείνει. Για τον ίδιο λόγο δε θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε τυχόν μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών, εισηγμένων Οργανισμών Λιμένων σε ιδιώτες.

Επίσης σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζουμε και για τον προτεινόμενο σχεδιασμό λιμενικών δικτύων, διότι θεωρούμε ότι ο υγιής ανταγωνισμός θα λειτουργήσει με μεμονωμένες παραχωρήσεις, αντί ολιγοπωλίων.

Προκειμένου να λειτουργήσουν ορθά όλα τα παραπάνω καθώς και να ελέγχεται η υλοποίηση, το κράτος πρέπει να ασκεί το ρυθμιστικό του ρόλο μέσω Ανεξάρτητης Αρχής, αντί της εποπτευόμενης διοικητικής αρχής που δημιουργείται, ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις αμεροληψίας.

 Σε σχέση με το Λιμενικό Σώμα πρέπει να ενισχυθεί η λειτουργία του στην πάταξη της εγκληματικότητας και της παράνομης μετανάστευσης;

Πάγια θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι ότι το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί θεσμικά με τρόπο που θα συναρτάται με τις αρμοδιότητές του περί αστυνόμευσης και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, σε διακριτό όμως ρόλο με το πολιτικό, αναπτυξιακό κομμάτι της ναυτιλίας, που δεν μπορεί να αποτελεί αρμοδιότητα ενός σώματος ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Λιμενικό Σώμα ως ακτοφυλακή θα αναπτύσσει συνεργασία με την υπό σύσταση ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του στις παραπάνω δράσεις.

Η μεταναστευτική πολιτική πάντως είναι ένα ζήτημα τεράστιο, συνδυασμός πολλών παραμέτρων, που επίσης πρέπει να σχεδιαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι μόνο ζήτημα αστυνόμευσης και φυσικά αφορά πολλούς συναρμόδιους φορείς.

Θέματα επικαιρότητας: Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης

Άρθρα/ Πολιτική

Δημήτρης Χατζησωκράτης

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΙΩΝΤΑΙ

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-25

Γκώσατε; Κουράγιο!

Τάσος Παππάς, 2023-11-27

Η Κύπρος στο τέλος των ψευδαισθήσεων

Κυριάκος Πιερίδης, 2023-11-25

Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, το έργο αρχίζει

Τάσος Παππάς, 2023-11-25

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Λύση είναι η συσπείρωση και όχι η συρρίκνωση

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-11-24

Αναζητώντας την επόμενη μέρα

Γιώργος Καπόπουλος, 2023-11-22

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Ενότητα και ανασυγκρότηση

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 2023-11-22

Στη μαύρη τρύπα της Γάζας

Παντελής Μπουκάλας, 2023-11-21

Ξενοφών Κοντιάδης

ΣΥΡΙΖΑ και ΠαΣοΚ στον δρόμο του Επινέ

Ξενοφών Κοντιάδης, 2023-11-19

Η επόμενη μέρα για τη σύνολη Αριστερά

Τάσος Παππάς, 2023-11-18

Των επετείων το νόημα

2023-11-18

Δημήτρης Χατζησωκράτης

Μονόδρομος η ενωτική διέξοδος

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-08

×