ΔΕΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΔΗΜΑΡ ΠΑΤΡΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΕΚΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

21/09/2011

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης η κοινωνική μέριμνα και πρόνοια ΔΕΝ αποτελούν πολυτέλεια αλλά αδήριτη ανάγκη. Και η Αυτοδιοίκηση είναι αυτή που κατά κύριο λόγο πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία. Απευθυνόμαστε λοιπόν στον Δήμο της Πάτρας πρωταρχικά αλλά και σε όλους τους φορείς της πόλης που μπορούν να βοηθήσουν (Επιμελητήρια, Επιστημονικούς φορείς κλπ) και βασίζονται στην συνεργασία μεταξύ τους και την ενεργητική συμμέτοχη των πολιτών.

Τα οικονομικά μεγέθη που απαιτούνται για τις περισσότερες εξ’ αυτών είναι σχετικά μικρά και μπορούν να αναζητηθούν από χορηγίες, αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου και του Δημοσίου και την συνδρομή των πατρινών πολιτών. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν από την κακή οικονομική κατάσταση αλλά και τις διαδικασίες του Καλλικράτη πιστεύουμε όμως ότι μπορούμε και πρέπει να προσπαθήσουμε. Είναι επίσης προφανές ότι μερικές από τις προτάσεις μας απαιτούν αρκετή νομική διερεύνηση και δεν έχουν όλες ούτε τον ίδιο βαθμό ευκολίας ούτε την ταχύτητα υλοποίησης τους. Πιστεύουμε επίσης ότι μπορεί πιλοτικά τουλάχιστον να γίνουν προσπάθειες εφαρμογής κάποιων από τα προτεινόμενα μετρά σε υποβαθμισμένες γειτονιές της πόλης με την ενθάρρυνση δημιουργίας τοπικών δικτύων αλληλεγγύης. Χρειάζεται επίσης κατά την άποψη μας ένας συνολικός σχεδιασμός και μια εκτεταμένη καμπάνια στήριξης του προγράμματος αλληλεγγύης του Δήμου και των άλλων φορέων της πόλης μας.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι οι προτάσεις μας πέραν της αλληλεγγύης στηρίζονται και προωθούν τις αρχές της τοπικής ανάπτυξης, του αντικαταναλωτισμου, της κοινωνικής συνοχής, της επαναχρησιμοποίησης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν τις βλέπουμε σαν ένα κλειστό κείμενο αλλά σαν μια πρώτη επεξεργασία και θα χαρούμε να υπάρξουν βελτιώσεις, αντιρρήσεις και ενστάσεις ώστε να γίνει και πιο ολοκληρωμένο και ευκολότερα υλοποιήσιμο.

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης απόρων οικογενειών. Ο θεσμός του "Κοινωνικού Παντοπωλείου" υπάρχει ήδη σε 20 τουλάχιστον Δήμους της χωράς και παρέχει δωρεάν είδη παντοπωλείου, απορρυπαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, ρούχα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Στα προϊόντα τίθενται εξαιρετικά αυστηρές προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Οι οικογένειες που εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο επιλέγονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων και έχουν πρόσβαση στο κατάστημα με την επίδειξη ειδικής κάρτας. Τα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από καταστήματα και μεγάλους ομίλους, από καλλιεργητές και από πολίτες. Σήμερα στην Πάτρα λειτουργεί Τράπεζα τροφίμων η οποία μπορεί να μετεξελίχθη και να διευρυνθεί σε κοινωνικό παντοπωλείο

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών σε φάρμακα απόρων ασθενών. Ο θεσμός του "Κοινωνικού Φαρμακείου" υπάρχει ήδη σε αρκετούς Δήμους της χωράς. Στο πρόγραμμα πρέπει να κληθούν να συμμετέχουν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου και εθελοντές φαρμακοποιοί καθώς και οι «Φαρμακοποιοί δίχως Σύνορα». Σε δεύτερη φάση μπορεί να συνδυαστεί με Κοινωνικό Ιατρείο και οδοντιατρείο με την συμμέτοχη των αντιστοίχων συλλογικών οργάνων και εθελοντών. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα επιλεγούν με κριτήρια την οικονομική κατάσταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος υγείας. Ταυτόχρονα θα διερευνάται η ανάγκη και η δυνατότητα έκδοσης Βιβλιαρίου Απορίας δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί δημότες ανασφάλιστοι αν και το δικαιούνται. Πέραν της προφανούς κοινωνικής ανάγκης αλληλεγγύης σε άπορους αρρώστους μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα οικιακών φαρμάκων αναξιοποίητων, τα οποία αργά ή γρήγορα καταλήγουν στους κάδους των σκουπιδιών με συνέπειες καταστροφικές για το περιβάλλον.

3. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφερθεί η απαιτουμένη φροντιστηριακή στήριξη σε μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν τόσο μαθήματα στήριξης για τις πανελλαδικές εξετάσεις όσο και μαθήματα ξένων γλωσσών. Το πρόγραμμα θα οργανωθεί από την τοπική ΕΛΜΕ με την στήριξη του Δήμου και θα διδάσκουν εθελοντές καθηγητές του Δημοσίου εν ενεργεία και συνταξιούχοι. Σε αρκετές ήδη πόλεις της χωράς έχουν ξεκινήσει παρόμοιες πρωτοβουλίες (ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας, ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Φυλής, Καρπενήσι, Καλαμπάκα.

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Σκοπός του προγράμματος είναι η λειτουργία από τον Δήμο ηλεκτρονικής σελίδας μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι Δημότες θα προσχωρούν στην αμοιβαία προσφορά και ανταλλαγή κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ τους χωρίς χρήματα μέσω προσωπικών συνεννοήσεων. Υπάρχουν ήδη στον Ελληνικό χώρο πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες με ικανοποιητική λειτουργία.

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ

Σκοπός του προγράμματος είναι η λειτουργία από τον Δήμο αρχικά με τις δίκες του δυνάμεις και εθελοντές ανταλλακτηρίου ειδών όπως βιβλία, ρούχα, μικροσκόπια, διακοσμητικά αντικείμενα κλπ σε καλή κατάσταση και αντίστοιχη καμπάνια για προώθηση της φιλοσοφίας «Μην πετάξεις τίποτα... αντάλλαξέ το». Όσα προϊόντα δεν ανταλλάσσονται δίνονται σε ιδρύματα και υπηρεσίες. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με το αμέσως παραπάνω πρόγραμμα σε μια ενιαία δράση.

6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή δομών, Νομικών Προσώπων του ΟΤΑ και λοιπών Υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας εθελοντικών ενώσεων και μεμονωμένων πρόσωπων που επιθυμούν να παρέχουν βοήθεια σε ιδρύματα και κοινωνικές ομάδες δημοτών πχ. άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι κ.λπ. Μέσα από ιστοσελίδα που θα λειτουργεί με ευθύνη του Δήμου θα δημοσιοποιούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες, αιτήματα, δράσεις που προγραμματίζονται. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκατασταθεί η οργανωμένη παρέμβαση μέσα από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» αλλά να αντιμετωπιστούν οι πρόσθετες ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφτούν μέσα από αυτό με την βοήθεια εθελοντικών προσπαθειών, συλλογικών και ατομικών.

7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Να διερευνηθεί η ύπαρξη κατάλληλων ακινήτων της ΚΕΔ και της Εκκλησιάς και σχολαζουσων κληρονομιών για απόδοση μέσω του δήμου σε φτωχές οικογένειες με πολύ χαμηλό τίμημα (διαδικασίες ανάλογες με τα προγράμματα εργατικής κατοικίας) και βασική υποχρέωση των ενοίκων να προβούν στην μερική ανακαίνιση των παραχωρούμενων διαμερισμάτων και την καλή συντήρησή τους. [Πρόσφατα έχει αναδειχθεί νομικά η έννοια της «θεμιτής κατοχής», με το σκεπτικό ότι μια σχολάζουσα ιδιοκτησία, και όχι μόνο, αξιοποιείται με μεσεγγυητή την αυτοδιοίκηση για σοβαρό κοινωνικό σκοπό, όπως η στέγαση άστεγων].

Κατάλληλοι επίσης χώροι ιδιοκτησίας του Δήμου μπορεί να αποδοθούν για επαγγελματική χρήση και στέγαση σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας οι οποίες πρέπει να ενθαρρυνθούν και σε τοπικές ΜΚΟ ως έμμεση επιδότηση για την διευκόλυνση της λειτουργίας τους.

8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με ενθάρρυνση παράλληλων σχετικών δραστηριοτήτων

Όπως οι ίδιοι οι βιοκαλλιεργητής ζητούν με αιτήματα τους εδώ και πολύ καιρό από κάθε αρμόδιο φορέα είναι απαραίτητη η εξεύρεση χώρου για την νόμιμη διάθεση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας. Οι ίδιοι δηλώνουν πρόθυμοι μετά το περάς της αγοράς να προσφέρουν στην Τράπεζα τροφίμων τα αδιάθετα προϊόντα τους. Στον χώρο αυτό θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν παράλληλες οικονομικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως η διάθεση από συνεταιρισμό γυναικών που μαγειρεύουν καθημερινά φρέσκο φαγητό, σεμινάρια αυτοκατανάλωσης (εκμάθηση παραγωγής τροφών –ζυμαρικά, μαρμελάδες-, μαθήματα μαγειρικής κοκ)

9. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Δήμος θα πρέπει να εξετάσει τρόπους ενθάρρυνσης μικρών επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας που γνωρίζουν μεγάλη διάδοση στις χώρες της Ευρώπης με διαφόρους τρόπους όπως χορήγηση στέγης, μειωμένα δημοτικά τέλη κλπ. Τετοιες επιχειρησεις μπορεί να είναι ενδεικτικά

· Συνεταιρισμοί τεχνιτών που επισκευάζουν διάφορα αγαθά ώστε να μην ενθαρρύνεται η κατανάλωση νέων .

· Συνεταιρισμοί παραγωγών βιολογικών προϊόν με ενδεχόμενη συμμέτοχη και καταναλωτών

· Επιχείρηση κοινοχρηστων αυτοκινητων κλπ

10. ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΘΙΚΗΣ» ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η «ηθική» τράπεζα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διέπεται από ηθικές αρχές και λειτουργεί με όρους κοινωνικής ευαισθησίας, χρηματοδοτώντας σχέδια και δραστηριότητες με κοινωνική και περιβαλλοντική στόχευση. Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτεί οφείλουν να πληρούν ένα ελάχιστο προϋποθέσεων που σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεγγύη, την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η βασική αρχή της είναι ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζονται ελεημοσύνη, αλλά «μια ευκαιρία». Η Iταλικη Banca Etica, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, με αρκετά υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Ιταλία, και με αξιοθαύμαστες επιδόσεις, ακόμα και εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Δεδομένης της δυσκολίας ίδρυσης μιας τράπεζας, αλλά και του ειδικού τρόπου οργάνωσης μιας ηθικής τράπεζας που στηρίζεται σε δίκτυο μετόχων, οι οποίοι προέρχονται από φορείς της αυτοδιοίκησης, τοπικούς συλλόγους, συνεταιρισμούς, ΜΚΟ και οργανώσεις προτείνουμε ο Δήμος της Πάτρας να αναλάβει πρωτοβουλία σε συνεννόηση με άλλους δήμους και φορείς για την ίδρυση Ηθικής Τράπεζας και στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Πάτρα και να προχωρήσει σε επαφές με την Banca etica Ιταλίας η οποία είναι διατεθειμένη να παράσχει τεχνογνωσία και κεφάλαια"

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΧΑΙΑΣ

Τις προτάσεις επεξεργάστηκε ομάδα εργασίας στελεχών της Δημοκρατικής Αριστεράς Πάτρας με επικεφαλής τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Τάκη Παπαθεοδωροπουλο και με την συμβολή του Βουλευτή Αχαΐας Νίκου Τσουκαλη.

Θέμα

Οικονομική κρίση

Σύνολο καταγραφών: 1001

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι