"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" για την Πελοπόννησο. επικεφαλής ο Γιώργος Τσόγκας

Η νέα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι αυτόνομη.

04/10/2010

Καλεί όλους τους πολίτες, της αριστεράς, της οικολογίας, του πολιτισμού, της εργασίας, της πραγματικής οικονομίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δράσης, σε Περιφερειακή συνεργασία, στις ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010, μακριά από τον εγκλωβισμό σε παλαιοκομματικές νοοτροπίες και αδιέξοδες μεθοδεύσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Απευθύνεται σε όλους τους ενεργούς πολίτες της κοινωνίας της Πελοποννήσου για τη συγκρότηση ενός πολυσυλλεκτικού ψηφοδελτίου πού θ’ άποτελέσει τον πυρήνα της ολοκληρωμένης πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης στα δρώμενα της Περιφέρειας της Πελοποννήσου.

Με δεδομένα ότι, η απροσδόκητη δημοσιονομική και οικονομική κρίση, συμπιέζει σήμερα ανυπόφορα την ελληνική κοινωνία, οδηγεί σχεδόν στην κατάρρευση το πελατειακό κράτος των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου θα διεξαχθούν σ’ ένα διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο, που προσδιορίζεται από το Μνημόνιο, τις αντιλαϊκές πολιτικές, τα επώδυνα μέτρα για τους εργαζόμενους, τη δραστική περικοπή των δημόσιων αναπτυξιακών δαπανών.

Εμείς όμως θεωρούμε ότι η μάχη πρέπει να δοθεί σε όλα τα επίπεδα:

Η νέα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι αυτόνομη, με δυναμική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η Αυτοδιοίκηση από μέρος της κρίσης πρέπει να γίνει φορέας πολιτικών αντιμετώπισής της και συγκρότησης νέων δομών για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και τον ανασχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής.

Η άσκηση τής περιφερειακής πολιτικής πρέπει ν’αποτελέσει τό μέσο της κοινωνικής συνοχής και οικονομικής αλληλεγγύης και θα θεμελιώνει τη μακροχρόνια βάση της Ανάπτυξης.

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρέπει νά ασκήσει πολιτικές που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα τών πολιτών από τα αποτελέσματα της κρίσης και θα εισηγούνται νέες πολιτικές απασχόλησης, αναδιάρθρωσης του παραγωγικού προτύπου, με έμφαση σε πρωτοβουλίες και επενδύσεις σταθερών θέσεων εργασίας, πράσινης ανάπτυξης, στήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Μέσα σε αυτή τη βαθιά κρίση, αλλά με τις αρχές που περιγράψαμε, θα δώσουμε πρωτίστως τη μάχη για την Ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με οικολογική εγρήγορση και όρους κοινωνικής συνοχής και θα μείνουμε, για να αλλάξουμε το γκρίζο τοπίο της υπανάπτυξης, της ανεργίας και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Καθίσταται συνεπώς αναπόδραστη η ανάγκη, η ασκούμενη Περιφερειακή πολιτική να συνενώνει τις πιο ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις, με στόχο τον ολοκληρωμένο περιφερειακό προγραμματισμό και χρηματοδοτικό πλαίσιο, οικονομική αλληλεγγύη, διάχυση των ωφελειών, ενιαίο σχεδιασμό των βασικών αξόνων μεταφοράς, των κοινωνικών υποδομών, των έργων προστασίας και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη συνδιαχείριση των μεγάλων αστικών κέντρων, με τόνωση της υπαίθρου και εν τέλει ολοκληρωμένες αναπτυξιακές δράσεις μεταξύ των παραγωγικών, αλλά και των διανομαρχιακών κέντρων της Περιφέρειας.

5 Οκτωβρίου 2010

Θέμα

Περιφερειακή συγκρότηση-Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010

Σύνολο καταγραφών: 186

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι