Οι δεσμεύσεις της Kύπρου

Π.Κ. Ιωακειμίδης, Τα Νέα, 27/04/2004

Είχε αναλάβει ή όχι δέσμευση η Κύπρος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών; H απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό ναι. Το πρωτόκολλο, αρ. 10, για την Κύπρο που είναι προσαρτημένο στην Πράξη Προσχώρησης αρχίζει ως εξής:

«Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την ισχυρή υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη του σκοπού αυτού...».

Επομένως, η σημερινή κυπριακή κυβέρνηση με την υπογραφή της Πράξης στις 16 Απριλίου 2003 δεσμεύθηκε με τον πλέον πανηγυρικό αλλά και νομικά δεσμευτικό τρόπο για τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα, βεβαίως, μπορεί κάποιος να εγείρει την ένσταση ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δεν ανταποκρινόταν στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αλλά όταν τόσο ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ όσο και το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας καθώς και η ευρύτερη διεθνής κοινότητα θεωρεί ότι «το σχέδιο όντως ανταποκρινόταν» στις αποφάσεις του Σ. A., η οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνεία ελάχιστα γίνεται πειστική. Αντίθετα, η σαφής διατύπωση του Πρωτοκόλλου 10 παρέχει το έδαφος να διατείνονται οι ενωσιακοί αξιωματούχοι ότι απλώς «εξαπατήθηκαν».

Θέμα

Κυπριακό

Σύνολο καταγραφών: 313

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι