Φ. Γεννηματά: Εννέα προτάσεις για το προσφυγικό

06/04/2016

Κείμενο προτάσεων για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναδειχθούν στο προσφυγικό από εδώ και στο εξής, το οποίο η κ. Γεννηματά κατέθεσε σε παρέμβαση της, στο πλαίσιο της ανοιχτής συζήτησης «Η Αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα» που διεξάγεται στη βελγική πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι μετά τη σύναψη της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας και παράλληλα με τις προσπάθειες για την εφαρμογή της, η προσοχή θα πρέπει να στραφεί:

1. Στη διαμόρφωση γνήσιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης και ίσης κατανομής των βαρών (burden-sharing). Η συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας δεν συνιστά κοινή μεταναστευτική πολιτική. Είναι ένα προσωρινό, έκτακτο μέτρο που θέλει να αντιμετωπίσει σε πρόσκαιρη βάση ένα πρόβλημα χωρίς να το επιλύει.

2. Στη σύντομη υιοθέτηση της πρότασης για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ( European Border andCoast Guard) προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας..

3. Στην προώθηση της τροποποίησης του «κανονισμού Δουβλίνου – ΙΙΙ» με βάση τις πρόσφατες εμπειρίες και προκειμένου να υπάρξει, μεταξύ άλλων, ισόρροπη κατανομή – αντιμετώπιση των αιτούντων άσυλο (asylum-seekers) στο χώρο της Ευρωπαικής Ένωσης ( κοινή πολιτική ασύλου)

4. Στην άμεση εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης (relocation) ώστε, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπισθεί και το μείζον ζήτημα του εγκλωβισμού χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα.και την εφαρμογή του σχεδίου επανεγκαταστασης(resettlement ) προσφύγων από όμορες με τη Συρία χώρες (με προτεραιότητα στα ασυνόδευτα παιδιά και ατομα για επανένωση οικογενειών)..

5. Στην καθιέρωση νόμιμων οδών πρόσβασης προσφύγων/ μεταναστών στις Ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να αποφευχθούν οι ανθρώπινες τραγωδίες και να διευκολυνθεί η καταπολέμηση των δικτύων λαθρεμπόρων, κ.λπ.

6. Στην ενεργοποίηση και επέκταση των συμφωνιών επανεισδοχής (readmission) και επιστροφών (returns) άτυπων μεταναστών της Ευρωπαικής Ένωσης..

7. Στη σύσταση ενός νέου, ξεχωριστού Ταμείου (Fund) για τους πρόσφυγες/ μετανάστες με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τις χώρες μέλη σε συνάρτηση, μεταξύ άλλων, και με το βάρος που φέρουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

8. Στην οργάνωση ενός «Διάπλου του Αιγαίου» για τους ηγέτες των θεσμών και κρατών μελών της ΕΕ για καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων, και του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος .

9. Στην ενεργότερη δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία που αποτελεί μία από τις ισχυρότερες αιτίες δημιουργίας του προσφυγικού προβλήματος..

Το προσφυγικό / μεταναστευτικό είναι ένα υπερεθνικό, παγκόσμιο πρόβλημα που ξεπερνάει τα όρια μία μεμονωμένης χώρας και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με υπερεθνικές δράσεις και πολιτική σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο..

Θέμα

Μεταναστευτικό

Σύνολο καταγραφών: 54

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι