Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και πρέπει να μείνει πολιτική συμμαχία κομμάτων και οργανώσεων

Στέφανος Μπαγεώργος, Κυριακάτικη Αυγή, 08/11/2009

Οσα έγιναν την περίοδο του καλοκαιριού, επιβάλλουν αναλυτική πολιτική συζήτηση και καθαρές λύσεις.

Αν το ζητούμενο, είναι η «δημοκρατική εμβάθυνση» του ΣΥΡΙΖΑ, προαπαιτούμενο,

είναι η επικαιροποίηση της πολιτικής συμφωνίας των κομμάτων και των οργανώσεων που τον αποτελούν.

Η αριστερή προγραμματική αντιπολίτευση, η προσέγγιση του χώρου της πολιτικής οικολογίας και το άνοιγμα στο χώρο των ριζοσπαστών σοσιαλιστών, από απλές διακηρύξεις, πρέπει να αποκτήσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο που θα συνοδεύεται, άμεσα, από αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα, η οικονομική πολιτική, τα θέματα του κοινωνικού κράτους, η εξωτερική πολιτική, η πολιτική μας για την Ευρώπη και η οικολογία αποτελούν το διευρυμένο πλαίσιο αναζήτησης κοινών τόπων στην νέα περίοδο. Αυτή η συζήτηση πρέπει να προηγηθεί των όποιων αποφάσεων για την οργανωτική δομή. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά επιλέγεται η αντίστροφη πορεία.

Απαιτούνται καθαρές λύσεις στο θέμα της οργανωτικής λειτουργίας.

Από την στιγμή που κανείς δεν προτείνει την δημιουργία ενιαίου πολιτικού κόμματος, καμιά άλλη ενδιάμεση πρόταση, που τείνει, χωρίς όμως να το λέει, άρα χωρίς να αντιμετωπίζει τα πολιτικά προβλήματα, προς την κατεύθυνση ενιαίου πολιτικού οργανισμού , δεν βοηθά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και πρέπει να μείνει πολιτική συμμαχία κομμάτων και οργανώσεων. Οι ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές ασυμβατότητες ανάμεσα στις συνιστώσες του δεν επιτρέπουν άλλου είδους επιλογές.

Μια πολιτική συμμαχία, με σεβασμό στην αυτοτέλεια των κομμάτων που την αποτελούν, με σεβασμό στο δικαίωμα ανάπτυξης αυτοτελούς δραστηριότητας από κάθε συνιστώσα, με μέλη όσα κόμματα και οργανώσεις την αποτελούν.

Είναι εντελώς ασυμβίβαστη σε μια συμμαχία πολιτικών κομμάτων η έννοια του μέλους, σε ο,τι αφορά στα φυσικά πρόσωπα. Η ένταξη όλων των ανεντάχτων σε μια ειδική κατηγορία με μόνο ενοποιητικό στοιχείο την μη συμμετοχή τους σε κάποια από τις συνιστώσες, είναι αυθαίρετη και παραμορφωτική.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ

Μέλος της ΠΓ του ΣΥΝ

Θέμα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ-ΣΥΡΙΖΑ

Σύνολο καταγραφών: 157

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι