Κατά πλειψηφία η απόφαση της ΚΠΕ του ΣΥΝ (15/11/09) για Οργανωτική Αναβάθμιση του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν υιοθετήθηκε η Πρόταση του Προέδρου για επανίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

16/11/2009

H ΚΠΕ που συνήλθε για να συζητήσει το μέλλον του συμμαχικού σχήματος βρέθηκε μπροστά στην πρόταση του Προέδρου για να συζητήσει για το ίδιο το μέλλον του Συνασπισμού!

Αυτό ήταν το γράμμα και η ουσία της πρότασης του Αλέξη Τσίπρα για την «επανίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς».

Η πρόταση συνάντησε ευρύτατη αντίδραση, διατασικού χαρακτήρα, από τα μέλη της ΚΠΕ και τους γραμματείς των Νομαρχιακών επιτροπών.

Η πρόταση τελικά δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Ο Φώτης Κουβέλης παρεμβαίνοντας επεσήμανε ότι αν προχωρήσει η πρόταση μετεξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα τότε θα τεθεί ζήτημα για την ενότητα του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.

Την πρόταση που είχε καταθέση ο Σπύρος Λυκούδης(βλέπε ιστοσελίδα μας) ψήφισαν τα μέλη της ΚΠΕ της Ανανεωτικής Πτέρυγας.

Η κατά πλειοψηφία απόφαση της ΚΠΕ που βασίζεται στο κείμενο του Αλκου Φλαμπουράρη συνοδεύτηκε από την πρόταση για «συγκρότηση επιτροπής η οποία θα έχει σαν αντικείμενο τη διαμόρφωση περαιτέρω προτάσεων για την οργανωτική ανάπτυξη και λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, τη διερεύνηση της διεύρυνσης προς άλλους πολιτικούς χώρους καθώς και τη διερεύνηση της ανασύνθεσης του χώρου της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς».

Τέλος υιοθετήθηκε πρόταση του Θ. Πετράκου που προέβλεπε ότι η Πανελλαδική Σύσκεψη παίρνει αποφάσεις με συναίνεση ή ανοχή και ότι οι Τοπικές Επιτροπές αποφασίζουν με πλειοψηφία του75%.

Θέμα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ-ΣΥΡΙΖΑ

Σύνολο καταγραφών: 157

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι