¨Ο ΣΥΡΙΖΑ εφοδιάζει τα μέλη του με κάρτα, αλλά δεν είναι η κάρτα, η παραλαβή της ή όχι, αυτό που κάνει κάποιον/α μέλος ή όχι.!¨

(Από εγκύκλιο της Εκτ. Γραμματείας του ΣΥΝ)

Αλέκος Στογιάννος, 04/12/2009

Προς: Γραμματέα και Γραμματεία Ν.Ε. ΣΥΝ Κέρκυρας

Αγαπητοί σύντροφοι,.

είναι φανερό ότι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συγκλίνουν στην προοπτική δημιουργίας ενιαίου κόμματος και μάλιστα με τρόπο πολιτικά αδόκιμο, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα σώμα αμφιβόλου σύνθεσης, στερούμενο κάθε πολιτικής νομιμοποίησης.

Έτσι, μετά την πρόσφατη συνδιάσκεψη, με έκπληξη διαβάσαμε στην απόφαση – μεταξύ άλλων - ότι:

► Βασικά «κύτταρα» της οργανωτικής συγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Τοπικές, Νομαρχιακές και κλαδικές Επιτροπές. Λειτουργούν με κέντρο την Συνέλευση των μελών που έχει το δικαίωμα να αποφασίσει – με συναίνεση ή ενισχυμένη πλειοψηφία- για τα τοπικά ή Νομαρχιακά ή Κλαδικά, πολιτικά ζητήματα και για την ανάδειξη της Συντονιστικής Γραμματείας κάθε επιτροπής.

► Θεσπίζεται η έννοια του «μέλους» του ΣΥΡΙΖΑ, σε άμεση σύνδεση με τις Τοπικές ή Νομαρχιακές (ή και «θεματικές» όπου έχει αναπτυχθεί ουσιαστική δράση και συμμετοχή) επιτροπές του. Σε κάθε Επιτροπή δημιουργείται Ενιαίο Μητρώο Μελών που περιλαμβάνει τα μέλη των συνιστωσών, αλλά και τους/τις ανένταχτους/ανένταχτες. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ εφοδιάζονται με «κάρτα μέλους» με ευθύνη της αντίστοιχης επιτροπής.

Παράλληλα, δύο μέρες αργότερα, μας κοινοποιήθηκε εκ μέρους του γραμματέα της ΚΠΕ, οδηγία, περιλαμβάνουσα τα ακόλουθα αντιφατικά και αλληλοσυγκρουόμενα:

►Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα όργανα. Οι Τ.Ε. και Συνελεύσεις συγκροτούνται και συνεδριάζουν σε επίπεδο νομού, δήμου κ.λ.π.

►Το βασικό στην Τοπική και Κλαδική Επιτροπή είναι η συγκρότηση του Ενιαίου Μητρώου Μελών που συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη των συνιστωσών και τους ανένταχτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ εφοδιάζει τα μέλη του με κάρτα, αλλά δεν είναι η κάρτα, η παραλαβή της ή όχι, αυτό που κάνει κάποιον/α μέλος ή όχι.

Τα παραπάνω δεδομένα δημιουργούν εύλογη σύγχυση, καθώς είναι προφανές ότι ερήμην των μελών του ΣΥΝ σχεδιάζεται η λειτουργία παράλληλων δομών και οργάνων με τα υπάρχοντα στον ΣΥΝ, δημιουργώντας μία κατάσταση οργανωτικά χαοτική και πολιτικά νεφελώδη.

Επειδή δεν επιθυμώ σε καμία περίπτωση να είμαι μέλος ενός άλλου – πέρα του ΣΥΝ – κόμματος, ούτε θα αποδεχτώ δεύτερη κάρτα ή συμμετοχή σε άλλο μητρώο, θα ήθελα να απαντηθούν με τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω ερωτήματα, τα οποία απασχολούν τους φίλους της Ανανεωτικής Αριστεράς, οι οποίοι αγωνιούν για την ύπαρξη και την ενότητα του ΣΥΝ, μη αποδεχόμενοι τη διαφαινόμενη προοπτική διάλυσής του.

► Πώς ακριβώς θα λειτουργούν παράλληλα δύο Τοπικές ή Νομαρχιακές Επιτροπές ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ με αποφασιστικό χαρακτήρα; Τι θα συμβαίνει αν οι αποφάσεις τους είναι αλληλοσυγκρουόμενες; Πώς εγγυόμαστε την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων του ΣΥΝ; Πώς ακριβώς ερμηνεύεται η αποστροφή του σ. Βίτσα «Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα όργανα. Οι Τ.Ε. και Συνελεύσεις συγκροτούνται και συνεδριάζουν σε επίπεδο νομού, δήμου κ.λ.π.»

► Τι ακριβώς προβλέπεται για όποιον επιθυμεί να είναι μέλος αποκλειστικά του ΣΥΝ και όχι άλλου (δεύτερου) πολιτικού σχηματισμού; Ποια είναι ακριβώς η ερμηνεία της αποστροφής «Ο ΣΥΡΙΖΑ εφοδιάζει τα μέλη του με κάρτα, αλλά δεν είναι η κάρτα, η παραλαβή της ή όχι, αυτό που κάνει κάποιον/α μέλος ή όχι.» του σ. Βίτσα;

Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο ακριβώς τρόπο θα εκφράσει η Ν.Ε. την αντίθετη βούληση των μελών του ΣΥΝ, υπενθυμίζοντας ότι κατά την πρόσφατη Νομαρχιακή Συνέλευση μόνο ένας (1) σύντροφος τάχθηκε υπέρ της προοπτικής ενιαίου φορέα, ενώ οι όποιες τοποθετήσεις υπέρ της δημιουργίας μητρώου ΣΥΡΙΖΑ προέκριναν αποκλειστικά τη δημιουργία μητρώου των ανεντάχτων και σε καμία περίπτωση ενιαίου μητρώου μελών ΣΥΡΙΖΑ.

Συντροφικά

Α. Στογιάννος

Μέλος Ν.Ε. ΣΥΝ

Θέμα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ-ΣΥΡΙΖΑ

Σύνολο καταγραφών: 157

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι