ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Εισήγηση στη συνεδρίαση της Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ

29/11/2008

Πριν 2 χρόνια η κυβέρνηση προσπάθησε να αναθεωρήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Η Βουλή απέρριψε την αναθεώρηση. Έτσι παραμένει σε ισχύ η διάταξη του Συντάγματος που προβλέπει οτι:

Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.

Το ΥΠΕΠΘ όμως φαίνεται αποφασισμένο να παρακάμψει το Σύνταγμα και να καταργήσει στην πράξη το άρθρο που δεν αναθεωρήθηκε. Για να προωθήσει αυτό το σκοπό χρησιμοποιεί τις Οδηγίες 48/1989 και 36/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον νόμο 3696/2008 για τα "Κολέγια".

Οι Οδηγίες 48/1989 και 36/2005 αφορούν την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Με ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων από το 1989, δεν έχουν δημιουργηθεί οι διαδικασίες που θα επέτρεπαν να εφαρμοστούν οι οδηγίες στην Ελλάδα χωρίς αρνητικές παρενέργειες σε κοινωνικό και νομικό επίπεδο.

Αντιθέτως οι ελληνικές κυβερνήσεις, με πράξεις και παραλήψεις τους τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν δημιουργήσει συνθήκες που προκαλούν κινδύνους de facto παραβίασης του Συντάγματος και υπονόμευσης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η λειτουργία των "Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών" υπό την αρμοδιότητα του υπουργείου Εμπορίου, η ενθάρρυνση εμπορικών συμφωνιών δικαιόχρησης (franchising) και πιστοποίησης (validation) αυτών των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και τέλος η τροπολογία που προώθησε ο τότε Ευρωβουλευτής και νυν υπουργός Κ. Χατζιδάκης, έθεσαν αυτές τις δραστηριότητες έξω από το χώρο της παιδείας η οποία, σύμφωνα με την ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει εθνική αρμοδιότητα.

Ο νόμος 3696/2008, κάνει ένα μικρό βήμα στη σωστή κατεύθυνση, θέτοντας τα "Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών" υπό τον έλεγχο του ΥΠΕΠΘ, αν και προβλέπει τελείως ανεπαρκή και τυπικό έλεγχο για την έκδοση άδειας λειτουργίας και παραπέμπει ουσιώδεις ρυθμίσεις σε μελλοντικές αποφάσεις του υπουργείου. Ταυτόχρονα όμως κάνει ένα τεράστιο βήμα στην αντίθετη κατεύθυνση, καθώς με το άρθρο 10 θεσμοθετεί επισήμως τις εμπορικές συμφωνίες δικαιόχρησης και πιστοποίησης στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, μέσα στο πλαίσιο της ΕΕ, να ενσωματώσει τις Οδηγίες 48/1989 και 36/2005 στο εθνικό δίκαιο. Σε συνδυασμό με τον νόμο 3696/2008, αυτό θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη εμπορία επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά από υποτυπώδεις σπουδές, και ταυτόχρονα στην υποβάθμιση των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων.

Απαιτούμε

 Τη ρητή και κατηγορηματική απαγόρευση των εμπορικών συμφωνιών δικαιόχρησης και πιστοποίησης στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

 Την προσεκτική μελέτη του τρόπου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 36/2005 με τη χρήση αντισταθμιστικών μέτρων ώστε αυτή να μην οδηγήσει σε παραβίαση του Συντάγματος.

 Τη θέσπιση ουσιαστικών ελέγχων για τη λειτουργία των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών στην κατηγορία της άτυπης μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Εξετάζουμε το ενδεχόμενο προσφυγής για αντισυνταγματικότητα εφ’όσον εφαρμοστεί το άρθρο 10 του νόμου 3696/2008.

Στις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, στην οποία οδήγησε η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, αποκτά μεγαλύτερη επικαιρότητα το αίτημα για αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της παιδείας στο 5% του ΑΕΠ και της έρευνας στο 1,5% του ΑΕΠ. Η αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, η ενίσχυση της έρευνας και η ενθάρρυνση της καινοτομίας πρέπει να αποτελέσουν βασικά συστατικά της εθνικής στρατηγικής διεξόδου από την οικονομική κρίση.

Απαιτούμε

 Την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων σε προσωπικό και σε υποδομές, ώστε να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας

 Την αναπροσαρμογή του μισθολογίου των πανεπιστημιακών, με την ενσωμάτωση των επιδομάτων και την αύξηση του βασικού μισθού του λέκτορα σε €2000.

Συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία στις 10 Δεκεμβρίου, αντιδρώντας στις αδιέξοδες επιλογές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι