Θέσεις για το παρόν και το μέλλον της ΑΥΓΗΣ

Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΑΥΓΗΣ, Αυγή της Κυριακής, 14/09/2008

Α.

Αυτά που πραγματικά χρειάζεται η ΑΥΓΗ είναι:

Διατήρηση του σημερινού αυτόνομου, φιλικού προς τον ΣΥΝ, πολυμετοχικού της χαρακτήρα.

Οικονομική στήριξη, με τη μορφή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΥΓΗ Α.Ε.», ταυτόχρονα με την εξυγίανση των οικονομικών της.

Άνοιγμα σε ευρύτερο αναγνωστικό κοινό μέσω βελτίωσης της ποιότητάς της, με αξιοποίηση και δημοσιογράφων κύρους.

Για τις ανάγκες αυτές προφανώς δεν χρειάζεται καμία αλλαγή του επιχειρηματικού πολυμετοχικού σχήματος της ΑΥΓΗ Α.Ε. Όλη η σχετική συζήτηση που προκλήθηκε από τον ΣΥΝ, δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα και έχει τον κίνδυνο να μεταφέρει το κέντρο λήψης των αποφάσεων εκτός ΑΥΓΗΣ. Ο ΣΥΝ αντί να αναζητά περίεργα επιχειρηματικά σχήματα καλείται να συμβάλλει αποφασιστικά στην πολιτική – οργανωτική στήριξη μέσω μιας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΥΓΗΣ και την εξυγίανση τον οικονομικών της αλλά και στο άνοιγμα της ΑΥΓΗΣ σε ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

Εντός αυτού του πλαισίου η ΑΥΓΗ πρέπει να παραμείνει αυτόνομη, και φιλική προς τον ΣΥΝ, (ο οποίος να διατηρήσει το 25%), και να παραμείνει το κέντρο λήψης των αποφάσεων εντός του εταιρικού σχήματος της ΑΥΓΗΣ και του στελεχιακού δυναμικού της. Η δύναμη και η διαφορετικότητα της ΑΥΓΗΣ είναι η πλουραλιστική και πολύπλευρη ενημέρωση και η λειτουργία της ως χώρου ανοικτού διαλόγου των δυνάμεων της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς χωρίς αποκλεισμούς. Η διατήρηση αυτών των χαρακτηριστικών, καθώς και του καθημερινού της χαρακτήρα (των 5 + 1 φύλλων), αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία οποιασδήποτε προσπάθειας ενίσχυσης και βελτίωσης της ΑΥΓΗΣ.

Β.

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της ηγεσίας του ΣΥΝ, είναι αναγκαίο να επισημανθούν μερικά βασικά σημεία εξ αιτίας των οποίων το Δ.Σ. διατύπωσε δημόσια τις απόψεις του:

Η συνεργασία των φιλικών προς τον ΣΥΝ μέσων επικοινωνίας για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και διεύρυνση της απήχησής του στην κοινωνία, είναι θετικό και χρήσιμο βήμα.

Η ένταξη της ΑΥΓΗΣ σε ενιαίο επιχειρηματικό σχήμα με το ραδιοσταθμό "Στο Κόκκινο"(105,5) σημαίνει καθυστέρηση ενός περίπου έτους στην υλοποίηση ενός προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης της ΑΥΓΗΣ. Μαζί με το ένα έτος που δεν υλοποιήθηκε το – εγκεκριμένο από την Π.Γ. – σχετικό πρόγραμμα του Δ.Σ., δημιουργούνται μεγάλοι κίνδυνοι για το μέλλον της ΑΥΓΗΣ.

Αλλά και μακροπρόθεσμα, δεν είναι λογική η συγχώνευση της ΑΥΓΗΣ με το ραδιοσταθμό, που είναι επιχείρηση διαφορετικής δομής, μετοχικής σύνθεσης, διάρθρωσης οικονομικών μεγεθών, κοινών που απευθύνεται.

Συνεπώς, η κατεύθυνση διεξόδου από τα σημερινά προβλήματα είναι:

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΥΓΗ Α.Ε. με ισχυρή στήριξη του ΣΥΝ (όπως και του ραδιοσταθμού που πρέπει να γίνει πολυμετοχικός στην κατεύθυνση της ΑΥΓΗΣ).

Εξυγίανση των οικονομικών της ΑΥΓΗΣ στη βάση του σχεδίου του Δ.Σ. που είχε και την έγκριση της Π.Γ.

Όχι αλλαγές ερήμην του Δ.Σ. της ΑΥΓΗΣ και των στελεχών της ΑΥΓΗΣ.

Άνοιγμα της Αυγής στην κοινωνία, σε ευρύτερο αναγνωστικό κοινό σε μια περίοδο ισχυρότερης πολιτικής επιρροής του ΣΥΝ. Χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον του ΣΥΝ ο οποίος θα πρέπει να εγγυηθεί την πολιτική και οικονομική στήριξη της ΑΥΓΗΣ για την ουσιαστική αναδιάρθρωσή της και να συμβάλει στην ενίσχυση της κυκλοφορίας της.

Γ.

Η συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων του Δ.Σ. περιλαμβάνει:

Νέο Δημοσιογραφικό Σχέδιο (Νέο φύλλο Σαββάτου – Νέα ένθετα κ.λπ.).

Πιο ζωντανή και ελκυστική ειδησεογραφία και αρθρογραφία ώστε να γίνει πιο αναγνώσιμη και από τους νέους χαμηλόμισθους και/ή επισφαλώς εργαζόμενους.

Συνεργασίες με επώνυμα πρόσωπα του κοινωνικού και πολιτικού χώρου της ευρύτερης αριστεράς.

Ενίσχυση με δημοσιογράφους υψηλής αναγνωρισιμότητας σε ειδικούς ρόλους ή και σε μόνιμη σχέση.

Τα δύο βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν άμεσα (και όχι μέσω της ανάληψης ευθυνών της ΑΥΓΗΣ από πρόσωπα τα οποία ουδέποτε υποστήριξαν τη συνέχιση της λειτουργίας της εφημερίδας), είναι:

Εκπόνηση «Επιχειρησιακού Προγράμματος» για το μέλλον της ΑΥΓΗΣ από το Δ.Σ., σε συνεργασία με τα διευθυντικά στελέχη της ΑΥΓΗΣ, συμβούλους – εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους των εργαζομένων και νέους συνεργάτες που θα κληθούν να αναλάβουν ευθύνες στην εφημερίδα.

Περαιτέρω επεξεργασία του σχεδίου δράσης που υποβλήθηκε από τον Γ. Σταθάκη και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΑΥΓΗΣ και την Π.Γ. του ΣΥΝ τον Ιανουάριο του 2008.

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΑΥΓΗΣ

Άγγελος Γκόγκογλου

Μάκης Καβουριάρης

Αλέκος Κοτσαμπόπουλος

Γιάννης Μπασιάκος

Γιάννης Νικολάου

Μιχάλης Σαμπατακάκης

Μάκης Τσαούσης

Δημήτρης Χαλαζωνίτης

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι