Η Σύνοδος Κορυφής «ώδινεν όρος και έτεκεν μυν».

Μιχάλης Σαμπατακάκης, 07/11/2008

Μιχάλης Σαμπατακάκης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και υπεύθυνος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΝ, σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η Σύνοδος Κορυφής «ώδινεν όρος και έτεκεν μυν». Ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία μπαίνει σε ύφεση αυτοί που έχουν την ευθύνη, δηλαδή οι ευρωπαϊκές ηγεσίες, αδυνατούν να δώσουν λύσεις, που θα αφορούν την ανάπτυξη, την απασχόληση, τους μισθούς και τα δημόσια αγαθά.

Ο κίνδυνος σοβαρής επιδείνωσης του βιοτικού επιπέδου είναι μεγάλος. Είναι επιτακτική μια ριζική αλλαγή πολιτικής στην Ευρώπη, μακριά από τον νεοφιλελευθερισμό που δημιούργησε τα προβλήματα.

• Το Σύμφωνο Σταθερότητας πρέπει να αντικατασταθεί από ένα Σύμφωνο για την αειφόρο ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος.

• Η νομισματική πολιτική και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να βρίσκονται σε πολιτικό, δημόσιο και δημοκρατικό έλεγχο, σύμφωνα με τα κριτήρια της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Οι λαοί της Ευρώπης, οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν ανάγκη από μια ενωμένη, δημοκρατική, κοινωνική, οικολογική και φιλειρηνική Ευρώπη.

Θέμα επικαιρότητας:
Η Ευρώπη των 25

Σύνολο: 27 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι