25! Τώρα οι μεγάλες προκλήσεις

Η ιστορική διεύρυνση. Η Ευρώπη των 25 χωρών! Η Ευρώπη των 454,1 εκατ. πολιτών

ananeotiki.gr, Δημοσιευμένο: 2004-05-03

Στιγμές πανηγυρισμών και χαράς. Ολόκληρη η Ε.Ε. (πλην της Ελλάδας) γιόρτασε την είσοδο των 10 χωρών. Από σήμερα η καθημερινότητα...
Στιγμές πανηγυρισμών και χαράς. Ολόκληρη η Ε.Ε. (πλην της Ελλάδας) γιόρτασε την είσοδο των 10 χωρών. Από σήμερα η καθημερινότητα...
Τι αλλάζει από αύριο

Οι θεσμικές αλλαγές που προβλέπονται για τη μεγάλη διεύρυνση έχουν αρχίσει από την 1η Μαϊου. Με την ένταξη των δέκα νέων κρατών-μελών:

Η Κομισιόν. Στη μεταβατική περίοδο, από 1-5-2004 ώς 31-10-2004, θα έχει 30 επιτρόπους. Στους 20 επιτρόπους των «15» θα προστεθούν οι 10 από τα νέα κράτη-μέλη. Οι «μεγάλοι» -Γερμανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Ισπανία και Ιταλία- έχουν από 2. Οι επίτροποι από τα νέα κράτη-μέλη δεν θα αναλάβουν αρμοδιότητες, αλλά θα συνδεθούν με αρμοδιότητες των παλαιών επιτρόπων.

Η θητεία της Κομισιόν τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου και από 1-11-2004 μέχρι 31-10-2009 αναλαμβάνει η νέα Κομισιόν. Θα έχει τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Νίκαιας, που προβλέπει 25 επιτρόπους. Ενας από κάθε κράτος-μέλος. Ο νέος πρόεδρος θα οριστεί με ειδική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου θα ορίσει και τους 24 επιτρόπους. Τη νέα Κομισιόν πρέπει να εγκρίνει το Ευρ. Κοινοβούλιο.

Το Συμβούλιο Υπουργών. Από 1-5-2004 ώς 31-10-2004 οι «15» διατηρούν το σημερινό αριθμό ψήφων. Τα 10 νέα κράτη-μέλη θα έχουν το καθένα τις ψήφους που ανταποκρίνονται στο σημερινό σύστημα. Σύνολο 124 και ειδική πλειοψηφία 88 ψήφοι. Με τη Συνθήκη της Νίκαιας από 1-11-2004 το σύνολο των ψήφων θα είναι 321. Η ειδική πλειοψηφία 232 ψήφοι, που θα πρέπει, όμως, να καλύπτουν και το 62% τουλάχιστον του πληθυσμού της Ε. Ενωσης.

Η εκπεριτροπής προεδρία θα ισχύσει μέχρι το 2006. Τη σημερινή εξάμηνη προεδρία της Ιρλανδίας θα διαδεχθούν: Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Μ. Βρετανία, Αυστρία και Φινλανδία. Η συνέχεια θα καλυφθεί, ίσως, από το Σύνταγμα της Ευρώπης.

Το Ευρ. Κοινοβούλιο. Από 1-5-2004 ώς τον Ιούνιο 2004 τα Κοινοβούλια των νέων κρατών-μελών θα στείλουν στο Ευρ. Κοινοβούλιο τον αριθμό των μελών που αναλογεί στο σημερινό σύστημα. Για τις ευρωεκλογές, 10-13 Ιουνίου, η Συνθήκη της Νίκαιας προβλέπει ότι ο αριθμός των ευρωβουλευτών θα είναι 732 και ορίζει τον αριθμό που δικαιούται κάθε κράτος-μέλος.

Θέματα επικαιρότητας: Η Ευρώπη των 25

Ειδήσεις/ Γεγονότα

×