Τα αναπάντητα ερωτήματα της εργατικής τραγωδίας στην Ερέτρια

Ιλεάνα Σακκά, Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 15/04/2021

Θα δουν ποτέ το φως της δημοσιότητας τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα της ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως κύριων υπευθύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων; Το πόρισμα του πραγματο-γνώμονα; Η έκθεση του ΣΕΠΕ; Η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για το συγκεκριμένο έργο; Η αναγγελία απασχόλησης των εργαζομένων στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου με τα νόμιμα έγγραφα πιστοποίησης της ειδικότητάς τους;

Το σοβαρό εργατικό ατύχημα που συνέβη σε εργασίες υπογειοποίησης εναερίων καλωδίων της ΔΕΗ στο Γυμνό Ερέτριας στην Εύβοια αναδεικνύει την αδιαφορία των αρμοδίων για την ανθρώπινη ζωή. Ατύχημα που είχε συνέπεια τον ακαριαίο θάνατο τριών εργαζομένων και τον τραυματισμό ενός ακόμα. Και δεν είναι το μοναδικό. Αφ’ ότου οι υπεργολαβίες αντικατέστησαν θέσεις μόνιμου προσωπικού με ανειδίκευτους, χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους, τα εργατικά ατυχήματα καθημερινά αυξάνουν.

Δυστυχώς το σύνολο των εκτελουμένων εργασιών, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ανατίθεται σε εργολάβους και υπεργολάβους με ό,τι αυτό σημαίνει για αύξηση δαπανών και πρόκληση αδικαιολόγητου πλουτισμού για τους εργολάβους.

ΑΥΤΗ Η ΜΟΡΦΗ εκτέλεσης έργων έχει γίνει καθεστώς. Το ίδιο ισχύει και για τη συγκεκριμένη εκτέλεση εργασιών υπογειοποίησης καλωδίων της ΔΕΗ στο Γυμνό Ευβοίας, όπου συνέβη και το τριπλό θανατηφόρο δυστύχημα. Ομως για τη συγκεκριμένη εκτέλεση εργασιών είναι απαραίτητη η απασχόληση ηλεκτρολόγων και βοηθών ηλεκτρολόγων, που διαθέτουν νόμιμο τίτλο αυτής της ειδικότητας. Πρόκειται για εργασίες που αρκετά χρόνια πριν εκτελούσαν εξειδικευμένοι εναερίτες της ΔΕΗ με χορήγηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.

Πρώτο ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η διά νόμου υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να αναθέτει σε εργολάβους την εκτέλεση εργασιών και όχι με δικά του συνεργεία και εναερίτες εργαζόμενους με υψηλή ειδίκευση.

Δεύτερο ζήτημα είναι ότι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) παραμένει και είναι ο κύριος υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων υγείας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και με βάση την κείμενη νομοθεσία έχει υποχρέωση δημιουργίας Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) για τη διασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων ευθύνης του.

ΜΕ ΒΑΣΗ τα παραπάνω και την επικινδυνότητα του εκτελούμενου έργου ανακύπτουν τεράστια ερωτήματα που χρήζουν σοβαρής διερεύνησης για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιου ατυχήματος, όπως:

● Διέθεταν οι απασχολούμενοι στο έργο νόμιμο δίπλωμα ηλεκτρολόγου και υπήρχε η κατάλληλη σύνθεση του συνεργείου;

●Τους είχαν παρασχεθεί τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (υποδήματα προστασίας μέχρι 20.000 βολτ και χειρόκτια- γάντια), ώστε να προστατευτούν από πιθανή διαρροή ρεύματος;

●Υπήρχε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για το συγκεκριμένο έργο;

● Υπήρχε επιβλέπων μηχανικός του ΔΕΔΔΗΕ;

● Εμπλέκεται η Διεύθυνση Υγείας Ασφάλειας της Εργασίας της ΔΕΗ (ΔΥΑΕ) στην εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας προς τον ΔΕΔΔΗΕ;

● Ποια η σχέση της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του ΔΕΔΔΗΕ με τη ΔΥΑΕ της ΔΕΗ για τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων;

● Οι απασχολούμενοι προσέφεραν υπηρεσίες μετά το τέλος του κανονικού ωραρίου, ευρίσκοντο, δηλαδή, σε υπερωριακή απασχόληση;

● Σ’ ένα τόσο σοβαρό έργο πώς δικαιολογείται η μη διακοπή παροχής ρεύματος;

● Θα υποχρεωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ στην πλήρη στελέχωση και λειτουργία της υπηρεσίας υγείας και ασφάλειας της εργασίας (ΕΣΥΠΠ), όπως η κείμενη νομοθεσία ορίζει (ν.3850/2010);

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ των παραπάνω ερωτημάτων θα δουν ποτέ το φως της δημοσιότητας:

● Τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα της ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως κύριων υπεύθυνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου στο συγκεκριμένο έργο;

● Το πόρισμα του πραγματογνώμονα;

● Η έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ);

● Η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για το συγκεκριμένο έργο;

● Η αναγγελία απασχόλησης των εργαζομένων στην αρμοδία υπηρεσία του υπουργείου με τα νόμιμα έγγραφα πιστοποίησης της ειδικότητάς τους;

ΟΛΑ ΑΥΤΑ, κατά την γνώμη μου, αποτελούν το παζλ για την πλήρη διερεύνηση του τριπλού θανατηφόρου δυστυχήματος, έχοντας πλήρη επίγνωση των κυβερνητικών κατευθύνσεων στα εργασιακά και της πλήρους ανατροπής των κεκτημένων με αγώνες δεκαετιών του εργατικού κινήματος.

Εν ονόματι, όμως, της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης και της ιδιωτικοποίησης των πάντων δεν γίνεται να μένουν στο απυρόβλητο ευθύνες που στοίχισαν τη ζωή τριών ανθρώπων.

Θέμα

εργασία

Σύνολο καταγραφών: 45

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι