ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ανοιχτή πρόσκληση για Συμπαράταξη για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Ασημίνα Ξηροτύρη μπορεί να εκφράσει αποτελεσματικά την προσπάθεια

01/09/2010

Η αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι μία αρχή σε θετική κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως διαρκής αγώνας για να μην αποτελέσει έωλο βήμα, ιδιαίτερα όταν η πρώτη εφαρμογή θα γίνει σε ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό οικονομικό - κοινωνικό πλαίσιο.

Οι εκλογές για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση δεν είναι μια απλή διαδικασία κομματικής καταγραφής. Λόγω των αρμοδιοτήτων που αυτή έχει, δοκιμάζονται τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια για τη μεθοδολογία αλλά και το περιεχόμενο των πολιτικών σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης που περιλαμβάνει σημαντικότατους τομείς για τη ζωή των πολιτών.

Ειδικά για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θεωρούμε ότι ήταν αναγκαία η διερεύνηση των δυνατοτήτων συγκρότησης μιας ευρύτερης συμπαράταξης απέναντι στην εθνικιστική – λαϊκιστική δεξιά που εκπροσωπεί ο Ψωμιάδης. Όμως χάθηκε πολύτιμος χρόνος και σήμερα τα χρονικά όρια είναι απαγορευτικά για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό που μένει είναι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ουσιαστική λειτουργία του θεσμού και την προστασία - εμβάθυνση του δημοκρατικού περιβάλλοντος, να μην υποτιμήσουν την ανάγκη αντιμετώπισης της αντιδραστικής ατζέντας Ψωμιάδη και να επιδείξουν αλληλεγγύη στο β΄γύρο.

Ταυτόχρονα η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θεωρεί αναγκαίο μέσα από ένα αυτοδιοικητικό περιφερειακό σχήμα να αναδειχθούν:

1) Ένας κοινωνικά δίκαιος τρόπος εξόδου από την κρίση.

2) Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και διαχείρισης των κοινών υποθέσεων για την Κεντρική Μακεδονία με κοινωνική και οικολογική διάσταση.

3) Νέες περιφερειακές πολιτικές προοδευτικού προσανατολισμού στους τομείς οικονομίας, φυσικών πόρων, μεταφορών, έργων, χωροταξίας-περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής .

4) Προτάσεις διοικητικής και οικονομικής στήριξης του θεσμού σε σχέση με την κεντρική εξουσία

5) Πρόσωπα ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του θεσμού

Αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι μπορεί να στηριχθεί και από άλλες δυνάμεις της Αριστεράς, της Οικολογίας και του προοδευτικού χώρου. Μια τέτοια συμπαράταξη θα διευκόλυνε τη συσπείρωση των πολιτών που έχουν οικολογικό και προοδευτικό προσανατολισμό και θα συνέβαλλε στο να αποκτήσει το σχήμα έγκαιρα την αναγκαία δικτύωση και τα ζητούμενα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά.

Το πρόσωπο που μπορεί να εκφράσει αυτή τη συσπείρωση είναι η Ασημίνα Ξηροτύρη, πρώην βουλευτής και πρώην Νομάρχης Θεσσαλονίκης, γνωστή για τη δραστηριότητα, τις γνώσεις, τις ικανότητες και τους αγώνες της για Περιφερειακή Ανάπτυξη με Αυτοδιοίκηση και Αποκέντρωση. Η υποψηφιότητα αυτή είναι ευκταίο να συνοδευτεί από διακριτούς ρόλους των δυνάμεων που θα συμμετάσχουν.

Επιδίωξη πρέπει είναι ένα τέτοιο σχήμα να γίνει «η φωνή του πολίτη στη διοίκηση της περιφέρειας» και να δημιουργήσει μία νέα σχέση συνεργασιών της τοπικής εξουσίας με την κοινωνία των πολιτών

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ απευθύνει την πρόταση στις άλλες δυνάμεις και ταυτόχρονα εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Συντονιστική Επιτροπή Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα

Περιφερειακή συγκρότηση-Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010

Σύνολο καταγραφών: 186

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι